Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 12 sierpnia 2022 r.

ODWOŁANIE OD DECYZJI PODATKOWEJ
A MOŻLIWOŚĆ WSZCZĘCIA EGZEKUCJI

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, wymiarowców i księgowych, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego wydawaniem decyzji podatkowych: wymiar, dochodzenie i egzekwowanie podatków, przenoszenie odpowiedzialności na spadkobierców, osoby trzecie, wydawanie decyzji dla inkasentów (podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty lokalne) na rzecz jednostki samorządu terytorialnego i związku międzygminnego.
      W każdej gminie, w większym lub mniejszym zakresie, co roku podatnicy, spadkobiercy, osoby trzecie, inkasenci, wnoszą odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienia.
      W wielu gminach są wręcz podatnicy, którzy słyną ze swoich odwołań, odwołują się od każdego pisma wójta.
      Jak pokazują protokoły pokontrolne RIO i NIK, zwłaszcza stawiane w nich zarzuty, wiele organów podatkowych nieprawidłowo postępuje w sytuacjach odwołania od decyzji, zażalenia na postanowienie czy wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
      Niniejsze szkolenie odpowie na szereg wątpliwości organów I instancji w tym zakresie.
      Podpowiemy jak zgodnie z prawem powinien zachować się organ podatkowy gdy strona postępowania wnosi odwołanie od decyzji, zażalenie na postanowienie czy skargę do sądu administracyjnego. Kiedy zobowiązanie wynikające z zaskarżonej decyzji może być egzekwowane? Czy skarga do WSA wstrzymuje wykonalność decyzji?

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Co to znaczy, że decyzja jest ostateczna?
  Kiedy decyzja jest prawomocna?
  Na czym polega i od czego zależy wykonalność decyzji?
 2. Zażalenie, odwołanie do SKO, skarga do sądu administracyjnego.
  Jak prawidłowo w tych sytuacjach postępuje organ podatkowy?
  Jaki termin do wniesienia odwołania ma podatnik?
  Czy wszystkie odwołania / zażalenia organ podatkowy przekazuje do SKO?
  Co zrobić jeśli po wniesieniu odwołania, chcielibyśmy zmienić swoją decyzję?
  Jaki termin na rozpatrzenie odwołania / zażalenia ma SKO?
  Czy decyzję, od której podatnik się odwołał przypisujemy / odpisujemy?
  Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazać zobowiązanie wynikające z decyzji, od której podatnik wniósł odwołanie?
  Kiedy odpisujemy decyzję uchyloną przez SKO?
  Co stanowi podstawę takiego odpisu? Jakie są terminy płatności podatku, gdy podatnik się odwoła?
  Czy odwołanie od decyzji podatkowej ma wpływ na odsetki?
  Czy odwołanie od decyzji, zażalenie na postanowienie wpływa na bieg terminu przedawnienia?
  Jak liczyć bieg terminu przedawnienia w przypadku skargi do sądu administracyjnego?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zażalenie, odwołanie do SKO, skarga do sądu administracyjnego a windykacja zaległości
  Odwołania od jakich decyzji nie pozwalają na wysłanie upomnienia?
  Co zrobić, żeby dłużnik, który się odwołał zapłacił zaległość?
  Jak wystawić tytuł wykonawczy gdy decyzja jest w odwołaniu?
  Czy w przypadku odwołania, jeśli jest prowadzona egzekucja, to należy ją zawiesić (np. odwołanie od decyzji o odmowie umorzenia zaległego podatku, który jest egzekwowany przez naczelnika urzędu skarbowego)?
 2. Co to jest rygor natychmiastowej wykonalności decyzji?
  Kto, kiedy i w jaki sposób go nadaje?
  Kiedy rygor natychmiastowej wykonalności opłaca się wierzycielowi?
  Jak w praktyce nadać rygor natychmiastowej wykonalności decyzji?
  Jakie przesłanki pozwalają na nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie po odwołaniu:
  Decyzja utrzymana w mocy – co to oznacza dla organu podatkowego
  Decyzja uchylona do ponownego rozpatrzenia – czy musimy ponownie wszczynać postępowanie?
  Jak przeprowadzić postępowanie?
  Czy zobowiązanie wynikające z uchylonej decyzji odpisujemy?
  Co z nadpłatą, jeśli podatnik mimo odwołania zapłacił?
  Decyzja uchylona i postępowanie umorzone – czy to już koniec?
 2. Co dla organu podatkowego oznacza wniesienie skargi do sądu administracyjnego?
 3. Zarzuty kontroli RIO i NIK w odniesieniu do egzekwowania / nie egzekwowania zaległości w odwołaniu.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%