Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 21 stycznia 2022 r.

OBOWIĄZKI KSIĘGOWYCH
W ZAKRESIE OTWARCIA NOWEGO ROKU PODATKOWEGO

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników gminnych organów podatkowych, związków międzygminnych, zajmujących się dochodzeniem należności podatkowych i publicznoprawnych na rzecz gminy (skarbnicy i księgowi podatkowi oraz osoby zajmujące się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty eksploatacyjnej i innych opłat, należności publicznoprawnych).
      Omówione zostaną zagadnienia najistotniejsze z punktu widzenia księgowości podatkowej w nowym roku podatkowym.
      Początek roku podatkowego, to szereg czynności prowadzących do prawidłowego otwarcia nowego roku podatkowego. Wiedzą o tym szczególnie księgowi podatkowi, którzy zobligowani są do „uporządkowania” zapisów księgowych na kontach podatników.
      Szkolenie pokaże jakie działania należy podjąć, aby w nowy rok podatkowy wejść z jak najmniejszą liczbą zaległości (co jeszcze możemy zdziałać w egzekucji? jak „pozbyć” się niektórych zaległości? jak weryfikować zaległości przedawnione i co z nimi zrobić?) oraz bez nadpłat.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia
 1. Co jeszcze może zrobić wierzyciel aby przyspieszyć wyegzekwowanie zaległości?:
  • Działania informacyjne wierzycieli.
  • Upomnienia:
   – termin do wysłania, dochodzenie kosztów upomnień
   – przedawnienie kosztów upomnień
  • Egzekucja administracyjna:
   – System teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych
   – Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
   – Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
   – Dalszy tytuł wykonawczego w zbiegu egzekucji, do wpisu hipoteki i w ponownym postępowaniu egzekucyjnym
   – Czym się różni dalszy tytuł wykonawczy od kolejnego tytułu wykonawczego?
   Odpowiemy na pytania uczestników dotyczące nowelizacji postępowania egzekucyjnego w praktyce
 2. Jak pozbyć się zaległości z urzędu, czyli umorzenie zaległego podatku z urzędu – przesłanki i procedura?
  • Czy umorzenie z urzędu to prawo czy obowiązek?
  • Umorzenie z urzędu należności publicznoprawnych
  • Konsekwencje umorzenia z urzędu – obowiązek podawania do publicznej wiadomości informacji o umorzeniach oraz sprawozdanie Rb-27S
 3. Czy już czas na przedawnienie zaległego podatku?
  • Które podatki i kiedy się przedawniają?
  • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia?
  • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia?
  • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku?
  • Czy zawsze podatek przedawnia się z upływem 5 lat?
  • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
  • Jak liczyć okres przedawnienia?
  • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
  • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
  • Co zrobić, aby podatek się nie przedawnił?
  • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji? Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia? Co zrobić z zaległością przedawnioną? Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?
 4. Jak się „pozbyć” nadpłaty na koncie podatnika?
  • Co to jest nadpłata i kiedy powstaje?
  • Kiedy organ podatkowy wydaje decyzję w sprawie nadpłaty?
  • Czy nadpłata to tylko podatek czy również odsetki?
  • Co z nadpłatą gdy podatnik ma inne zaległości?
  • Czy podatnik powinien złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?
  • Kiedy zwrócić nadpłatę?
  • W jakich przypadkach nie jest możliwe zwrócenie nadpłaty?
  • Czy urząd może potrącić koszty zwrotu nadpłaty?
  • Jaki jest termin zwrotu nadpłaty?
  • W jaki sposób dokonujemy zwrotu nadpłaty?
  • Jakich nadpłat nie zwracamy?
  • Czy podatnikowi należą się odsetki od nadpłaty?
  • Kiedy od nadpłaty liczymy odsetki (oprocentowanie nadpłaty)?
  • Kiedy nie można orzekać w sprawie nadpłaty?
  • Kiedy wydajemy decyzję o odmowie nadpłaty?
  • Czy nadpłata się przedawnia?
  • Co zrobić z przedawnioną nadpłatą?
 5. Pytania i dyskusja uczestników 😊
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%