Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 20 grudnia 2023 r. – Należności cywilnoprawne – zapłata, ulgi, przedawnienia

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE
ZAPŁATA, ULGI, PRZEDAWNIENIA

Program szkolenia
 1. Należności cywilnoprawne – dochody jednostek samorządu terytorialnego.
  • Jak postępujemy z nadpłatą należności cywilnoprawnej?
  • Czy do zwrotu nadpłaty potrzebny jest wniosek?
  • Czy nadpłatę możemy zwrócić na konto, z którego pieniądze wpłynęły?
 2. Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych:
  • Czy tylko zapłata powoduje zaspokojenie wierzyciela?
  • Jak rozliczyć zobowiązanie uregulowane po terminie płatności?
  • Kiedy i jakie odsetki nalicza wierzyciel?
  • Kiedy stosujemy odsetki umowne, a kiedy ustawowe?
  • Kiedy stosujemy odsetki ustawowe za opóźnienie a kiedy ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
  • Czy dopuszczalne jest potrącenie?
  • Co to jest wykonanie zastępcze i jak z niego korzystać?
  • Czy za zaległy czynsz możemy obciążyć mieszkańców lokalu?
  • Jakie i kiedy przyznać ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych?
  • Czy do udzielenia ulgi konieczna jest uchwała rady gminy?
  • W jakim trybie i w jaki sposób wierzyciel może udzielić ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych?
 3. Niedochodzenie należności cywilnoprawnych – wady i zalety stosowania
 4. Regulacje udzielania ulg w spłacie najmu, dzierżawy, użytkowania stanowiących dochody Skarbu Państwa, dochodzonych na zasadach zadań administracji rządowej. Zasady pomocy publicznej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych
 5. 40€, 70€ czy 100€ czyli rekompensata za koszty odzyskiwania należności – czy, kiedy i jak stosować?
  • Różne stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych w tym zakresie
  • Zasady naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
  • Którym dłużnikom naliczamy rekompensatę, a którym nie?
 6. Upomnienie czy wezwanie do zapłaty?
  • Czy można pobrać koszty upomnienia?
  • Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?
  • Czy i jakie koszty wezwania wskazywać?
  • Kiedy, w jakim terminie, należy wystawić wezwanie do zapłaty?
  • Wzór wezwania do zapłaty
 7. Egzekucja należności cywilnoprawnych, czyli wszystko o tytułach wykonawczych
  • Postępowanie upominawcze czy nakazowe zmierzające do wyegzekwowania długu
  • Rola sądu w dochodzeniu należności cywilnoprawnych na rzecz gminy/powiatu
  • Regulacje prawne dotyczące nakazu zapłaty
  • Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy
  • Kto, na czyj wniosek i w jaki sposób nadaje klauzulę wykonalności
  • Zabezpieczenie zaległości, czyli jak wpisać hipotekę
  • Rola komornika sądowego
  • Kiedy i kto wnioskuje o egzekucję należności cywilnoprawnych?
  • Jakie środki egzekucyjne przysługują w egzekucji komorniczej?
  • Jak przyśpieszyć ściąganie długu przez komornika?
  • Jak dłużnik może bronić się przed egzekucją i jak powinien postąpić wierzyciel?
  • Czy dłużnik może wnioskować o zawieszenie lub wycofanie tytułu wykonawczego?
  • Kiedy wierzyciel może zawiesić lub wycofać tytuł wykonawczy?
   Wskazywanie majątku dłużnika – prawo czy obowiązek?
 8. Przysługujące środki egzekucyjne – co wierzyciel powinien o nich wiedzieć i do czego ta wiedza jest potrzebna?
 9. Środki ostateczne, czyli egzekucja z nieruchomości – kiedy i w jaki sposób wierzyciel ma po nią sięgać?
  • Kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji z nieruchomości
 10. Egzekucja a upadłość i likwidacja przedsiębiorcy
 11. Krajowy rejestr dłużników, czyli czy i w jaki sposób ujawniać zaległości?
  • Komu udzielać informacji o dłużnikach gminy?
 12. Czy firma windykacyjna może ściągać należności cywilnoprawne na rzecz miasta?
 13. Jak liczyć termin przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i kto za to odpowiada?
 14. Co przerywa, a co zawiesza bieg terminu przedawnienia należności cywilnoprawnej?
 15. Kiedy odpisujemy przedawnione zaległości cywilnoprawne?
 16. Odpowiedzi na pytania uczestników
Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Należności cywilnoprawne, np. użytkowanie wieczyste, opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, dzierżawy, najem, czynsz, opłata za wodę, należność wynikająca z faktur i inne.
      Omawiając dochodzenie należności cywilnoprawnych zwrócimy szczególną uwagę na: zarachowanie wpłaty zwłaszcza po terminie płatności; różne rodzaje odsetek występujących przy dochodach cywilnoprawnych (odsetki umowne, odsetki ustawowe za opóźnienie, odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych); rekompensatę z tytułu odzyskiwania roszczeń, czyli 40€, 70 € czy 100€ oraz stanowiska Regionalnych Izb Obrachunkowych w tym zakresie; wezwanie do zapłaty i egzekucję zaległości prowadzoną przez komornika sądowego; postępowanie z nadpłatą cywilnoprawną.
      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, województwie) dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, umowy i inne należności cywilnoprawne).

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki