Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 28 lutego 2022

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
BUDOWLE, BUDYNKI, INSTALACJE ORAZ URZĄDZENIA BUDOWLANE – CO I DLACZEGO?
REKOMPENSATA DLA GMIN

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jak kwalifikować obiekty budowlane; kiedy mamy do czynienia z budynkiem, a kiedy z budowlą?
  • definicja budynku – jak rozumieć wydzielenie z przestrzeni, trwały związek z gruntem, fundamenty i dach – szczegółowe omówienie poszczególnych elementów budynku
  • czy częściowo obudowane wiaty należy opodatkowywać od powierzchni?
  • definicja powierzchni użytkowej budynku
  • samowola budowlana a podatek od nieruchomości
   Zależność między rodzajem budynku a wysokością stawki podatku od nieruchomości:
  • budynek mieszkalny
  • budynek letniskowy
  • garaże, blaszane garaże
  • budynki zakładów opieki zdrowotnej
  • jak ustalić, czy budynek jest budynkiem gospodarczym
  • ujawnienie budynku po „wymiarze” – czy wzruszamy decyzję ostateczną?
  • uwaga! opodatkowanie akademików?
 2. Czy silos jest budynkiem czy budowlą? – najnowsze orzecznictwo. Przełom w opodatkowaniu silosów? Skargi kasacyjne w tym zakresie. Co dalej z opodatkowaniem paczkomatów?
 3. Najnowszy wyrok TK z lutego 2021 r. (SK 39/19) i powiązanie tego wyroku z wyrokiem TK z dnia 13 grudnia 2017 r. Kogo dotyczy ten ostatni wyrok i potencjalne jego wykorzystanie, w tym czy dotyczy spółek?/osób prawnych Czy grunty i budynki, będące w posiadaniu spółek, niewykorzystywane do działalności gospodarczej można opodatkować niższą stawką? Czy grunty, należące do spółek, prowadzących działalność rolniczą można opodatkować podatkiem rolnym? Czy wyrok TK uprawnia do ubiegania się o opodatkowanie nieruchomości z zastosowaniem niższych stawek (np. spółdzielnie mieszkaniowe, względy techniczne, ograniczenia prawne wyłączające możliwość wykorzystania nieruchomości w działalności)?
 4. Opodatkowanie Agencji Mienia Wojskowego
 5. Opodatkowanie nieruchomości (użytkowanych i nieużytkowanych) należących do przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną. Czy przerwa w działalności uprawnia do niższej stawki?
 6. Czy zbiornik może być budynkiem?
 7. Budowla jako przedmiot podatku od nieruchomości:
  • znaczenie wyroku TK z dnia 13 września 2011 r. (P 33/09)
  • części budowlane i niebudowlane budowli
  • sieci i instalacje jako budowle
  • opodatkowanie tablic reklamowych
  • czy można opodatkować budowlę w budynku?
  • opodatkowanie kontenerów

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Na kim ciąży obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości od gruntu i budowli, w przypadku wydzierżawienia części gruntu, na której dzierżawca wybudował te budowle?
 2. Jak opodatkować sieci telekomunikacyjne i elektroenergetyczne?
 3. Opodatkowanie budowli na targowisku
 4. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli:
  • podstawa opodatkowania budowli podlegających amortyzacji
  • podstawa opodatkowania budowli, które nie stanowią odrębnego środka trwałego
  • podstawa opodatkowania budowli całkowicie zamortyzowanych
  • podstawa opodatkowania budowli niepodlegających amortyzacji
  • kiedy stosujemy art. 4 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
  • podstawa opodatkowania budowli liniowych
  • postępowanie w sprawie ustalenia wartości budowli
  • jak zweryfikować podstawę opodatkowania budowli? opinia biegłego określającą wartość budowli, powołanie biegłego
 5. Czy automaty, bankomaty, paczkomaty wpłatomaty należy opodatkować podatkiem od nieruchomości? Zmiany w prawie budowlanym i konsekwencje z tego wynikające
 6. Opodatkowanie elektrowni wiatrowych?, Co jest podstawą ich opodatkowania? Wartość rynkowa czy wartość początkowa? Co z rokiem 2017 r. – najnowsze orzecznictwo i wyrok TK. Uwaga! Rekompensata dla gmin; kiedy i na jakich zasadach?
 7. Czy wiaty przystankowe, maszty flagowe podlegają opodatkowaniu
 8. Ustalanie podstawy opodatkowania budowli ujętych w kompleksowych środkach trwałych
 9. Opodatkowanie urządzeń technicznych, w tym opodatkowanie urządzeń (instalacji) wewnątrz budynku – powiązanie podatku od nieruchomości z Prawem budowalnym
 10. Czy wiaty na wózki w marketach podlegają opodatkowaniu?
 11. Podatek od infrastruktury narciarskiej?, Czy urządzenia techniczne (niebudowlane) wchodzą w skład infrastruktury narciarskiej? Uwaga! – Podatek od lotniska w 2022 r.? Czy pasy startowe podlegają opodatkowaniu?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości infrastruktury kolejowej – uwaga! jakie zmiany? Czy bocznice podlegają opodatkowaniu?
 2. Najświeższe rozstrzygnięcia w zakresie podziemnych garaży, obiektów przesyłowych; kanalizacji kablowej; skarga konstytucyjna osób fizycznych w kwestii stawki od garażu w budynku mieszkalnym i co dalej? Czy gminy będą zwracać podatek od nieruchomości za garaże wielostanowiskowe w budynkach mieszkalnych?
 3. Czy środek trwały w 90% wyłączony z eksploatacji, a należący do przedsiębiorcy, należy opodatkować stawką najwyższą?
 4. Czy stacja gazowa jest opodatkowana jako całość
 5. Opodatkowanie parkingu na dachu budynku
 6. Czy biogazownia podlega opodatkowaniu?
 7. Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej
 8. Czy „wystawka” przed sklepem podlega opłacie targowej? Food truck a opłata targowa
 9. Opodatkowanie transformatorów i chłodni
 10. Budynek/budowla na cudzym gruncie – kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości
 11. Czy słup reklamowy to budowla
 12. Jak postępować, gdy brakuje definicji ustawowej danego wyrażenia? (sprawa dot. zwolnienia z podatku od nieruchomości infrastruktury drogowej)
 13. Czy zarejestrowanie firmy w mieszkaniu jest podstawą do opodatkowania nieruchomości z zastosowaniem najwyższej stawki?
 14. Opodatkowanie nieruchomości osób prawnych kościołów i innych związków wyznaniowych
 15. Zwolnienie gminy z podatku od nieruchomości – możliwości i przykłady. Czy gmina płaci podatek od nieruchomości?
 16. Gminny lokal mieszkalny a podatek od nieruchomości; kto płaci podatek od tego przedmiotu?
 17. Kto jest podatnikiem w przypadku umowy z trwałym zarządcą.
 18. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów pod liniami energetycznymi? Nadleśnictwo czy firma energetyczna? Jaka stawka jest właściwa dla gruntów, na których prowadzona jest działalność gospodarcza i leśna? Czy umowa przesyłu przenosi obowiązek podatkowy?
 19. Kto jest podatnikiem od gruntów oznaczonych symbolem „K” zajętych na kopalnie (np. kopalnie piachu, odkrywkową kopalnię węgla brunatnego)? Opodatkowanie gruntów, stanowiących tereny poeksploatacyjne lub nieczynne kopalnie.
 20. Podatek od nieruchomości od hal namiotowych.
 21. Współwłasność a solidarny obowiązek zapłaty podatku.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%