Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 9 listopada 2023 r. – Hipoteka w podatkach

HIPOTEKA W PODATKACH
CO BĘDZIE PODSTAWĄ WPISU DO HIPOTEKI
W 2024 ROKU?

Program szkolenia
 1. Zabezpieczenie należności:
  • Po co dokonujemy zabezpieczeń podatków?
  • Kiedy należy zabezpieczyć podatek?
  • W jaki sposób prawidłowo dokonywać zabezpieczeń?
  • Który moment postępowania wykorzystać dla zabezpieczenia?
  • Jaki wpływ ma zabezpieczenie należności na ich przedawnienie?
  • Jak księgować zabezpieczony podatek?
  • Czy zabezpieczony podatek można windykować?
  • Czy zabezpieczona należność można umorzyć albo rozłożyć na raty?
  • Koszty dokonywania zabezpieczeń, czy to się opłaca?
  • Sposoby zabezpieczania należności podatkowych i publicznoprawnych
 2. Hipoteka:
  • Jakie przepisy obowiązują przy wpisie, a jakie przy wykreśleniu hipoteki?
  • Jakie hipoteki przysługują gminie?
  • Czy hipoteka to prawo czy obowiązek organu podatkowego?
  • Co zrobić gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej?
  • Co zrobić, gdy w księdze wieczystej nie ma naszego podatnika?
  • Jak prawidłowo wpisać hipotekę?
  • Jakie zobowiązania można zabezpieczyć przez wpis hipoteki?
  • Do kiedy liczymy odsetki wpisywane na hipotekę?
  • Ile tak naprawdę kosztuje wpis hipoteki?
  • Plusy i minusy hipoteki wpisywanej na podstawie decyzji
  • Na podstawie jakiej decyzji wpisujemy hipotekę?
  • Czy do wniosku o wpis hipoteki załączamy decyzję w oryginale?
  • Kto ma taką decyzję podpisać?
  • Kiedy wpisać hipotekę tytułem wykonawczym?
  • Jak wpisać hipotekę tytułem wykonawczym?
  • Które tytuły służą do wpisu hipoteki?
  • Kiedy wpisywać hipoteki dalszym tytułem wykonawczym, a kiedy kolejnym tytułem wykonawczym?
  • Jak uzyskać klauzulę wykonalności potrzebną do wpisu hipoteki?
  • Czy na hipotekę można wpisać tylko podatek?
  • Jak na hipotekę wpisać koszty egzekucyjne?
  • W oparciu o jakie przepisy i jak prawidłowo prowadzić korespondencję z naczelnikiem urzędu skarbowego, aby uzyskać wszystkie dane potrzebne do wpisu hipoteki?
  • Co będzie podstawą wpisu hipoteki w roku 2024?
  • Jak będzie wyglądał dalszy i kolejny tytuł wykonawczy załączany do wniosku o wpis hipoteki, po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  • Czy zaległości zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu?
  • Jak wyegzekwować od dłużnika zaległości zahipotekowane?
  • Jak i kiedy należy podjąć egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia?
  • Jak wyegzekwować zaległości zahipotekowane jeśli zmienił się właściciel nieruchomości?
  • Jak liczyć odsetki zaległości zahipotekowanej?
  • Czy zaległości wpisane na hipotece można umorzyć?
  • Czy zaległości wpisane na hipotece można rozłożyć na raty/odroczyć ich termin płatności?
  • Jak liczyć termin przedawnienia zaległości zahipotekowanej?
  • Czy wygaśnięcie zaległości zahipotekowanej jest równoznaczne z wykreśleniem hipoteki?
  • Czy gmina ma obowiązek wykreślić hipotekę?
  • Kiedy i komu organ podatkowy wydaje zaświadczenie a kiedy zezwolenie na wykreślenie hipoteki?
  • Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym:
  • Czy i kiedy wójt może zmienić pozycję hipoteki?
  • W jaki sposób „przesunąć” hipotekę na pozycje wyższe?
 3. Odpowiedzi na pytania uczestników

 

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych zajmujących się zabezpieczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiedź najnowszych zmian przepisów.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki