Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 5 lipca 2022 r.

HIPOTEKA
ZABEZPIECZENIEM PODATKÓW

!!!UWAGA!!!
ZMIANA TERMINU SZKOLENIA
Z 7 LIPCA 2022 W GODZINACH 10.00 – 14.00

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się zabezpieczaniem podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby odpowiedzialne za dochody gmin).
      Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiedź najnowszych zmian przepisów.
      W związku z obowiązywaniem Aplikacji e-TW i nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zmianie uległy wpisy hipotek tytułem wykonawczym.
      Podczas szkolenia omówię jak prawidłowo zabezpieczyć zobowiązania podatkowe przez wpis hipoteki. Kiedy do wpisu hipoteki posługujemy się dalszym tytułem wykonawczym a kiedy kolejnym tytułem wykonawczym? Kto i kiedy je wystawia? Czym się różni dalszy tytuł wykonawczy od kolejnego? Kto nadaje klauzule tym tytułom? Czy można wpisać hipotekę nie korzystając z tytułu wykonawczego? Czy przy wpisie hipoteki również posługujemy się aplikacją? Jeżeli tak, to jaką? Omówimy wszystkie zagadnienia związane z wpisem hipoteki z tytułu podatków.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Hipoteka
  • Jakie przepisy obowiązują przy wpisie, a jakie przy wykreśleniu hipoteki?
  • Jakie hipoteki przysługują gminie?
  • Czy hipoteka to prawo czy obowiązek organu podatkowego?
  • Co zrobić gdy nieruchomość nie ma księgi wieczystej?
  • Co zrobić, gdy w księdze wieczystej nie ma naszego podatnika?
  • Jak prawidłowo wpisać hipotekę?
  • Jakie zobowiązania można zabezpieczyć przez wpis hipoteki?
  • Do kiedy liczymy odsetki wpisywane na hipotekę?
  • Ile tak naprawdę kosztuje wpis hipoteki?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Plusy i minusy hipoteki wpisywanej na podstawie decyzji.
 2. Na podstawie jakiej decyzji wpisujemy hipotekę?
 3. Czy do wniosku o wpis hipoteki załączamy decyzję w oryginale?
 4. Kto ma taką decyzję podpisać?
 5. Kiedy wpisać hipotekę tytułem wykonawczym?
  • Jak wpisać hipotekę tytułem wykonawczym?
  • Które tytuły służą do wpisu hipoteki?
  • Kiedy wpisywać hipoteki dalszym tytułem wykonawczym, a kiedy kolejnym tytułem wykonawczym?
  • Jak uzyskać klauzulę wykonalności potrzebną do wpisu hipoteki?
  • Czy na hipotekę można wpisać tylko podatek?
  • Jak na hipotekę wpisać koszty egzekucyjne?
  • W oparciu o jakie przepisy i jak prawidłowo prowadzić korespondencję z naczelnikiem urzędu skarbowego, aby uzyskać wszystkie dane potrzebne do wpisu hipoteki?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Czy zaległości zabezpieczone hipoteką ulegają przedawnieniu?
  • Jak wyegzekwować od dłużnika zaległości zahipotekowane?
  • Jak i kiedy należy podjąć egzekucję z przedmiotu zabezpieczenia?
  • Jak wyegzekwować zaległości zahipotekowane jeśli zmienił się właściciel nieruchomości?
  • Jak liczyć odsetki zaległości zahipotekowanej?
  • Czy zaległości wpisane na hipotece można umorzyć?
  • Czy zaległości wpisane na hipotece można rozłożyć na raty/odroczyć ich termin płatności?
  • Jak liczyć termin przedawnienia zaległości zahipotekowanej?
 2. Czy wygaśnięcie zaległości zahipotekowanej jest równoznaczne z wykreśleniem hipoteki?
  • Czy gmina ma obowiązek wykreślić hipotekę?
  • Kiedy i komu organ podatkowy wydaje zaświadczenie a kiedy zezwolenie na wykreślenie hipoteki?
 3. Rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym:
  • Czy i kiedy wójt może zmienić pozycję hipoteki?
  • W jaki sposób „przesunąć” hipotekę na pozycje wyższe?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%