Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 18 sierpnia 2022

EWIDENCJA KSIĘGOWA PODATKÓW
NOWOŚCI I BIEŻĄCE PROBLEMY
ZMIANA LINII ORZECZNICZEJ W ZAKRESIE PRZEDAWNIENIA
ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

Aneta Chmielowiec

– radca prawny, specjalista w zakresie podatków i opłat lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków i opłat lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej i egzekwowania podatków i opłat, a także pomocy publicznej, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w zakresie finansów publicznych, w tym Ordynacji podatkowej.

      Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności
      Szkolenie obejmie nowości w ewidencji księgowej podatków, zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w 2022 r., zmiany w doręczeniach elektronicznych i Ordynacji podatkowej, do czego służy Krajowy Rejestr Zadłużonych?
      Ponadto szkolenie obejmuje zagadnienie nowej funkcjonalności dotyczącej obsługi kluczy dostępu do e-TW, e-ZW czyli zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego, problematykę ustalania prawidłowych sald zaległości i nadpłat na kontach podatników czy dłużników „opłaty śmieciowej”, przedawnienia zobowiązania podatkowego i opłaty „śmieciowej” ze szczególnym uwzględnieniem zmiany linii orzeczniczej w tym zakresie.

Serdecznie zapraszam 😊
Aneta Chmielowiec

W materiałach szkoleniowych znajdą również Państwo orzecznictwo sądowe w zakresie:

 • zaliczenie wpłaty na poczet zaległości
 • czy gmina może automatycznie umarzać długi po zmarłym z urzędu?
 • czy zlecenie prowadzenia księgowości zwalnia z odpowiedzialności za zaległości podatkowe członków zarządu spółki
 • czy jeśli dłużnik pozbywa się nieruchomości w celu ochrony przez hipoteką czy egzekucją, to wierzyciel może podważyć taką transakcję?
 • co w sytuacji gdy wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym są nieaktualne?
  terminu zawieszenia biegu terminów procesowych
 • terminu odmrożenia terminów procesowych (jakich?)
 • zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką – co dalej?
 • egzekucji bez doręczenia decyzji – czy jest legalna?
 • wpisu hipotecznego przy podaniu do sądu błędnego adresu – czy taki wpis będzie skuteczny
 • zasadności zawieszenia biegu terminu przedawnienia przez wszczęcie postępowania karno-skarbowego
 • egzekucji wobec podatnika w upadłości
 • skuteczności zastosowanego środka egzekucyjnego w przypadku ogłoszenia upadłości
 • wykreślenia wpisu hipotecznego
 • legalności wszczynanie postępowań tuż przed przedawnieniem

Do materiałów szkoleniowych zostaną dołączone następujące wzory pism:

 • wzór zgłoszenia wierzytelności
 • protokół inwentaryzacji
 • odpis zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem
 • zawiadomienia kierowane do urzędu skarbowego w trybie art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (5 wzorów)
 • wniosek do urzędu skarbowego o udzielenie informacji o majątku dłużnika,
 • instrukcja w sprawie sposobu dokonywania odpisu aktualizującego należności

!!! W ZWIĄZKU Z OGRANICZENIEM TERYTORIALNYM WYKŁADOWCY PRACOWNICY URZĘDÓW Z WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NIE MOGĄ BRAĆ UDZIAŁU W SZKOLENIU.
SERDECZNIE PAŃSTWA PRZEPRASZAMY I ZAPRASZAMY NA INNE SZKOLENIA!!!

Program szkolenia

Szczegółowy program szkolenia znajdą Państwo w biuletynie szkolenia:
Biuletyn

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%