Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 8 grudnia 2023 r. – „Ekologiczny” podatek od nieruchomości

„EKOLOGICZNY”
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Opodatkowanie farm fotowoltaicznych
Opodatkowanie biogazowni
Opodatkowanie farm wiatrowych
Preferencje podatkowe czyli
Zakres i prawidłowe sformułowanie zwolnienia

Program szkolenia
 1. Zagadnienia bieżące, dotyczące orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego (wyrok SK 14/21 i SK 23/19)
 2. Omówienie potencjalnego wpływu ww. orzeczeń na bieżącą pracę w wydziale podatków i opłat lokalnych
 3. Opodatkowanie farm fotowoltaicznych
  a. Co jest budową i jak ustalić jej wartość?
  b. Jak opodatkować grunty pod farmą? Co z gruntem, w którym przebiegają linie?
  c. Czy urządzenia i instalacje farmy powinny być opodatkowane?
  d. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy od farmy?
  e. Czy budowla musi zostać wpisana do ewidencji środków trwałych?
  f. Czy można opodatkować fotowoltaikę zamontowaną na dachu budynku?
  g. Kto jest podatnikiem w stosunku do farmy, a kto w stosunku do gruntu?
 4. Opodatkowanie farm wiatrowych
  a. Co jest budowlą?
  b. Jaka jest podstawa opodatkowania farmy wiatrowej?
  c. Czy wiatrak jest trwale związany z gruntem, kto jest podatnikiem w stosunku do wiatraka, właściciel wiatraka czy gruntu?
  d. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
  e. Jak wykazać zajętość gruntu na działalność gospodarczą?
 5. Opodatkowanie biogazowni
  a. Budynek, budowla, urządzenie techniczne – czy biogazownie opodatkowujemy jako całość czy dzielimy na części?
  b. Czy produkcja biogazu to działalność gospodarcza czy rolnicza?
  c. Jak ustalić podstawę opodatkowania biogazowni?
 6. Opodatkowanie kolei
  a. Zakres nowego zwolnienia kolejowego?
  b. Jak opodatkować nieużywane grunty kolejowe?
 7. Zwolnienia przedmiotowe
  a. Nieruchomości organizacji pożytku publicznego oraz organizacji pozarządowych
 8. Preferencje podatkowe
  a. Jak przygotować proekologiczny program pomocowy?
  b. Zakres i prawidłowe sformułowanie zwolnienia
  c. Procedura przygotowania programu
  d. Pomoc publiczna
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników

      Podczas szkolenia przedstawione zostaną zagadnienia związane z opodatkowaniem przedmiotów opodatkowania posiadających związek z ekologiczną formą produkcji energii oraz transportu.
      Prócz zagadnień związanych z aspektami materialnoprawnymi omówione zostaną kwestie postępowań dowodowych, a także zagadnienia związane z tworzeniem aktów prawnych pozwalających odzwierciedlać proekologiczne nastawienie gminy. Szkolenie kierowane jest do urzędników zajmujących się poborem podatku od nieruchomości oraz skarbników.

Serdecznie Zapraszam
dr Paweł Grzybowski

Wykładowca

dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki