Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 8 listopada 2023 r. – Egzekucja w opłacie „śmieciowej”. Przygotowanie do zmian przepisów w 2024

EGZEKUCJA
W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZMIANY PRZEPISÓW
WCHODZĄCYCH W 2024 ROKU?

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie przedegzekucyjne:
  • Na czym polegają działania informacyjne wierzyciela?
  • Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela? Jak na to pytanie odpowiada Najwyższa Izba Kontroli?
  • Kiedy wpisujemy zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Rejestru Należności Publicznoprawnych?
 2. Upomnienia:
  • Czy na każdą zaległość wójt musi wysłać upomnienie?
  • Jak wystawić upomnienie jeżeli dłużnik ma kilka zaległości (zalega za kilka miesięcy z opłatą śmieciową)?
  • Jaki jest najodpowiedniejszy – według organów kontroli – termin do wysłania upomnienia?
  • Jakie nieprawidłowości przy wystawianiu upomnień przez wierzycieli wskazuje Najwyższa Izba Kontroli?
  • Jak zatem wystawiać upomnienia, aby nie narazić się na zarzuty organów kontroli?
  • Przedawnienie kosztów upomnień:
  • Omówimy przesłanki przedawnienia kosztów upomnień?
  • Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły?
  • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
  • Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień?
  • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień
  • Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia?
  • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
  • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
  • Jak na przedawnienie kosztów upomnień wpływają przepisy nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  • Jak będziemy liczyć przedawnienie kosztów upomnień w roku 2024?
  • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?
  • Co o przedawnieniu kosztów upomnień sądzą organy kontroli?
  • Jak nie narazić się na zarzuty przedawnienia kosztów upomnień?
  • Jak zweryfikować koszty upomnień, które wygasną w skutek nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji:
  • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
  • Kiedy egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa, a kiedy nie?
  • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?
  • Jak na ten problem zapatruje się Najwyższa Izba Kontroli?
  • Jak problem niepodjętej egzekucji rozwiązać po nowelizacji przepisów?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tytuł wykonawczy:
  • Jak zmieni się tytuł wykonawczy po nowelizacji przepisów?
  • Jakie nowe informacje będzie wierzyciel umieszczał w tytule wykonawczym?
  • Skąd te informacje wziąć?
  • Egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób pozostających w związku małżeńskim – co się zmienia?
  • Jak wygląda egzekucja podatników odpowiedzialnych solidarnie?
  • Jak, po nowelizacji przepisów, będzie przebiegała egzekucja z majątku wspólnego małżonków?
  • Czy do egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczna będzie solidarna ich odpowiedzialność?
  • Czy wierzyciel zawsze musi podać w tytule wykonawczym dane współmałżonka podatnika odpowiedzialnego majątkiem wspólnym?
  • Jak będzie przebiegała egzekucja podatku u dłużnika, co do którego wierzyciel nie wie czy pozostaje w związku małżeńskim?
 2. Dalszy tytuł wykonawczy:
  • Kiedy mamy obowiązek go wystawić?
  • Czym różnią się dalsze tytuły wystawiane do zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki?
  • Kiedy wystawiamy dalszy tytuł wykonawczy w ponownej egzekucji?
  • Jakie wymogi będzie musiał spełniać dalszy tytuł wykonawczy po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?
  • Czy przybędzie nam obowiązków po zmianie przepisów w odniesieniu do wystawienia dalszego tytułu wykonawczego?
 3. Kolejny tytuł wykonawczy:
  • Na czym polega i do czego służy?
  • Kiedy i w jaki sposób wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?
  • Jakie wymogi będzie musiał spełniać kolejny tytuł wykonawczy po nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną zmiany przepisów egzekucyjnych i rozwiązania pozwalające na bezproblemowe wejście tych zmian w życie w każdej gminie czy związku międzygminnym.

W roku 2024 czeka wierzycieli wiele zmian przepisów regulujących egzekucję opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi m. in.:

 • NOWE PODMIOTY W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
 • ZMIANA W PRZEDAWNIENIU KOSZTÓW UPOMNIENIA
 • NOWY WZÓR TYTUŁU WYKONAWCZEGO
 • ZMIANY W DALSZYM TYTUŁU WYKONAWCZEGO
 • ZMIENIONY, ROZSZERZONY ZAKRES STOSOWANIA KOLEJNEGO TW
 • NOWE ZASTOSOWANIE ZMIENIONEGO TYTUŁU WYKONAWCZEGO
 • NOWE ZASADY OBLIGATORYJNEGO WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
 • ZNIESIENIE OBOWIĄZKU NADAWANIA KLAUZULI WYKONALNOŚCI
 • WPROWADZENIE KARY PORZĄDKOWEJ ZA NIEZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O STANIE MAJĄTKOWYM
 • NOWA DEFINICJA WYNAGRODZENIA mogącego stanowić przedmiot prowadzonej egzekucji

      Niektóre z tych zmian wymagają od wójtów, burmistrzów, prezydentów miast czy zarządów związków międzygminnych odpowiedniego przygotowania baz danych, programów obsługujących windykację opłaty śmieciowej.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki