Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 26 marca 2024 r. – Egzekucja podatków po 25 marca 2024 w przepisach wykonawczych

EGZEKUCJA PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
PO 25 MARCA 2024
W PRZEPISACH WYKONAWCZYCH

Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy po 25 marca 2024 roku jeżeli tytuł pierwotny wystawiony był przed 25 marca 2024 roku?

Jak, po nowelizacji przepisów przebiega egzekucja z majątku wspólnego małżonków?

Dlaczego niektórzy wierzyciele nie mogą po 25 marca 2024 roku wystawić tytułu wykonawczego w aplikacji e-TW?

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie przedegzekucyjne:
  • Jakie nowe rozwiązania wprowadzają nowe rozporządzenia w odniesieniu do działań informacyjnych wierzyciela?
 2. Upomnienia:
  • Czy na każdą zaległość wójt musi wysłać upomnienie?
  • Jak wystawić upomnienie jeżeli dłużnik ma kilka zaległości?
  • Jaki jest nowy termin do wysłania upomnienia?
  • Jak kwestie terminu do wysłania upomnienia reguluje najnowsze rozporządzenie?
  • Jak – po 25 marca 2024 r. – liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień?
  • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień
  • Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia?
  • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
  • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
  • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień?
  • Jak zweryfikować koszty upomnień, które wygasają w skutek nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Tytuł wykonawczy – jak zmienił się tytuł wykonawczy po nowelizacji przepisów?
  • Nowe przepisy wykonawcze
  • NOWY wzór tytułu wykonawczego?
  • Czy i jak długo wierzyciel może wystawiać tytuły wykonawcze na starych wzorach?
  • Jakie dokumenty załączyć do tytułu wykonawczego wystawionego na podatnika, za którego zaległości majątkiem wspólnym odpowiada współmałżonek?
  • Egzekucja podatków osób pozostających w związku małżeńskim
  • Jak, po nowelizacji przepisów przebiega egzekucja z majątku wspólnego małżonków?
  • Czy do egzekucji z majątku wspólnego małżonków konieczna jest solidarna ich odpowiedzialność?
  • Czy wierzyciel zawsze musi podać w tytule wykonawczym dane współmałżonka podatnika odpowiedzialnego majątkiem wspólnym?
  • Jak przebiega egzekucja podatku u dłużnika, co do którego wierzyciel nie wie czy pozostaje w związku małżeńskim?
  • Jak wygląda egzekucja podatników odpowiedzialnych solidarnie?
  • Dlaczego niektórzy wierzyciele nie mogą – po 25 marca 2024 r. – wystawić tytułu wykonawczego w aplikacji e-TW?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowy wzór dalszego tytułu wykonawczego – kiedy mamy obowiązek go wystawić?
  • Czym różnią się dalsze tytuły wystawiane do zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki?
  • Kiedy wystawiamy dalszy tytuł wykonawczy w ponownej egzekucji?
  • Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy do wpisu hipoteki bez informacji o klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji?
  • Jak wystawić dalszy tytuł wykonawczy po 25 marca 2024 r. jeżeli tytuł pierwotny wystawiony był przed 25 marca 2024 r.?
 2. Nowy wzór kolejnego tytułu wykonawczego – na czym polega i do czego służy?
  • Kiedy i w jaki sposób wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?
  • Jak wystawić kolejny tytuł wykonawczy do wpisu hipoteki bez informacji o klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników

Wykładowca

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją dochodów podatkowych i publicznoprawnych, a przede wszystkim: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty od wzrostu wartości nieruchomości, grzywny nałożonej w drodze mandatu i innych należności podlegających egzekucji administracyjnej (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną zmiany przepisów egzekucyjnych i rozwiązania pozwalające na bezproblemowe wejście tych zmian w życie w każdej gminie, powicie czy związku międzygminnym.
      25 marca 2024 r. wchodzą w życie duże zmiany przepisów regulujących egzekucję podatków, opłat i należności publicznoprawnych. Na wcześniejszych szkoleniach omówiliśmy zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      Teraz kolej na przepisy wykonawcze, które doprecyzowują zmiany wprowadzone nowelizacją ustawy. Zajmiemy się nowym rozporządzeniem w sprawie tytułu wykonawczego czy rozporządzeniem w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych.
      To szkolenie jest dla wszystkich praktyków odpowiedzialnych za wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych i przebieg egzekucji prowadzonej u dłużnika gminy, powiatu czy związku międzygminnego. Podczas szkolenia omówimy nowy wzór tytułu wykonawczego oraz wszystkie zagadnienia uregulowane w nowych przepisach wykonawczych: termin do wysłania upomnienia czy termin wystawienia tytułu wykonawczego.

Serdecznie zapraszam 😊
Dr Hanna Kmieciak

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

499,-/osoba – PODSTAWOWA CENA SZKOLENIA – MOŻNA POMNIEJSZYĆ O RABATY 😊:

RABATY DO WYKORZYSTANIA:

21 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
18 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail

Cena zawiera: udział w szkoleniu online, materiały szkoleniowe w formacie PDF przesłane drogą mailową, zaświadczenie

Wszystkie ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla z innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.

Pomocne linki