Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 16 listopada 2022 r.

WSZYSTKO O APLIKACJI e-TW
I EGZEKUCJI
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego i związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną ostatnie zmiany w egzekucji opłaty śmieciowej, praktyka i najnowsze orzecznictwo.
      Podsumujemy wszystkie zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      Porozmawiamy jak w praktyce sprawdza się dostęp do systemu teleinformatycznego, za pośrednictwem którego wierzyciel ma obowiązek przesyłać tytuły wykonawcze oraz wszelką korespondencję do naczelnika urzędu skarbowego.
      Omówimy funkcję nowego pliku w Aplikacji, eZW – Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego. Zweryfikujemy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i jej przepisy wykonawcze sprawdzają się w praktyce. Które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom? Po które rozwiązania wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd związku międzygminnego sięga najchętniej?
      Podczas szkolenia przedstawimy przymusowe dochodzenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego. Omówimy wszystkie zagadnienia, które podejmować muszą służby finansowe reprezentujące organ podatkowy.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Postępowanie przedegzekucyjne:
  • Na czym polegają działania informacyjne wierzyciela w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela?
  • Kiedy wpisujemy zaległą opłatę śmieciową do Rejestru Należności Publicznoprawnych?
 2. Upomnienia:
  • Wzór upomnienia
  • Przedawnienie kosztów upomnień
  • Jakie są przesłanki przedawnienia kosztów upomnień w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Czy wszystkie „stare” koszty upomnień się przedawniły?
  • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów upomnień w opłacie śmieciowej?
  • Czy i jakie okoliczności przerywają bieg terminu przedawnienia kosztów upomnień w opłacie śmieciowej?
  • Na konkretnych przykładach nauczymy się obliczać termin przedawnienia kosztów upomnień opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Jak w praktyce przedawnić koszty upomnienia?
  • Co w praktyce oznacza przedawnienie kosztów upomnień?
  • Czy w związku z przedawnieniem kosztów upomnień, musimy je gdzieś odpisać?
  • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów upomnień w opłacie śmieciowej?
  • Jaki jest termin do wysłania upomnienia?
  • Czy na każdą zaległość w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wójt musi wysłać upomnienie?
  • Jak wystawić upomnienie jeżeli dłużnik zalega za kilka miesięcy opłaty śmieciowej?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jak w praktyce sprawdza się Aplikacja eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych na zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
  • Czy wszyscy pracownicy zajmujący się gospodarką odpadami muszą mieć dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego?
  • Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu?
  • Odpowiemy na pytanie: jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy na opłatę śmieciową, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy?
  • Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
  • Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?
  • Omówimy wzór tytułu wykonawczego na opłatę śmieciową obowiązujący w Aplikacji e-TW
  • Omówimy funkcjonalność pliku eZW – Zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego
 2. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji:
  • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji opłaty śmieciowej?
  • Kiedy egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest obowiązkowa, a kiedy nie?
  • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?
 3. Ustawowa regulacja współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika – na czym polega?
  • Jakie warunki musi spełnić wójt, burmistrz, prezydent miasta czy zarząd związku międzygminnego, aby nie uchybić przepisom?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Dalszy tytuł wykonawczy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy mamy obowiązek go wystawić?
  • Czym różnią się dalsze tytuły wykonawcze na opłatę śmieciową wystawiane do zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki?
  • Kiedy wystawiamy dalszy tytuł wykonawczy w ponownej egzekucji?
 2. Kolejny tytuł wykonawczy w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na czym polega i do czego służy?
  • Kiedy i w jaki sposób wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?
 3. Ponowne wszczęcie egzekucji w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
  • Jak wykorzystać ponowne wszczęcie egzekucji w stosunku do dłużnika nieściągalnego?
  • Kiedy umorzone postępowanie egzekucyjne w opłacie śmieciowej można wszcząć ponownie?
  • Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela?
  • Jak powinien postąpić wójt, żeby ponowna egzekucja właściciela nieruchomości była skuteczna i doprowadziła do wyegzekwowania zaległości?
  • Czy w ponownie wszczętej egzekucji wierzyciel może dochodzić i w jaki sposób zapłaconych we wcześniejszych egzekucjach kosztów egzekucyjnych?
 4. Nowe osoby w postępowaniu egzekucyjnym – kto oprócz właściciela nieruchomości może płacić zaległość po wystawieniu tytułu wykonawczego na odpady komunalne?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%