Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 28 lipca 2022 r.

E-ZW
ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELA DO ORGANU EGZEKUCYJNEGO
I INNE NOWOŚCI W EGZEKUCJI PODATKÓW

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Podczas szkolenia omówimy najnowsze rozwiązanie aplikacji e-TW, wchodzące w życie 20 czerwca 2022 r., a dotyczące kierowania zawiadomień przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
      Podsumujemy wszystkie zmiany jakie zaszły w ciągu ostatnich miesięcy w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      Omówimy jak powinien funkcjonować wierzyciel gdy jego obowiązkiem jest przesyłanie tytułów wykonawczych oraz wszelkiej korespondencji do naczelnika urzędu skarbowego aplikacją e-TW. Zweryfikujemy jak nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji sprawdza się w praktyce. Które zmiany sprawiają najwięcej kłopotów wierzycielom? Po które rozwiązania wójt, burmistrz, prezydent miasta sięga najchętniej?
      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków międzygminnych zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych oraz pracowników służb finansowych powiatów odpowiedzialnych za windykację należności publicznoprawnych w powiatach (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną ostatnie zmiany w egzekucji podatków i opłat lokalnych oraz należności publicznoprawnych, praktyka i najnowsze orzecznictwo.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. e-ZW Zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego
  • Jakie obowiązki w zakresie zawiadomień i innej korespondencji spoczywają na wierzycielu?
  • O czym i w jaki sposób wójt ma obowiązek zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego?
  • Jak będzie odbywać się zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego do końca roku 2022? A jak to będzie wyglądać po 1 stycznia 2023 r.?
  • Czy należy zawiadamiać naczelnika urzędu skarbowego o wniosku o umorzenie podatku, złożonym przez podatnika?
  • Kto ma obowiązek ustalić termin przedawnienia podatku?
  • Wójt czy naczelnik urzędu skarbowego?
  • Jaki skutek w egzekucji wywołuje rozłożenie zaległości podatkowej na raty?

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przesłanki do niepodejmowania egzekucji:
  • Jakie sytuacje usprawiedliwiają niepodejmowanie czynności zmierzających do egzekucji?
  • Kiedy egzekucja podatków jest obowiązkowa, a kiedy nie?
  • Co się bardziej opłaca: podjęcie egzekucji czy nieprzystąpienie do niej?
 2. Dalszy tytuł wykonawczego – kiedy mamy obowiązek go wystawić?
  • Czym różnią się dalsze tytuły wystawiane do zbiegu egzekucji i wpisu hipoteki?
  • Kiedy wystawiamy dalszy tytuł wykonawczy w ponownej egzekucji?
 3. Kolejny tytuł wykonawczy – na czym polega i do czego służy? Kiedy i w jaki sposób wystawiamy kolejny tytuł wykonawczy?
 4. Zmieniony tytuł wykonawczy – kiedy wójt ma obowiązek go wystawić?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Ponowne wszczęcie egzekucji
  • Czy wierzyciel może w każdej chwili wszcząć „następną” egzekucję?
  • Kiedy umorzone postępowanie egzekucyjne można wszcząć ponownie?
  • Czy jest to prawo czy obowiązek wierzyciela?
  • Jak powinien postąpić wójt, żeby ponowna egzekucja była skuteczna i doprowadziła do wyegzekwowania zaległości?
  • Czy w ponownie wszczętej egzekucji wierzyciel może dochodzić i w jaki sposób zapłaconych we wcześniejszych egzekucjach kosztów egzekucyjnych?
 2. Nowy katalog opłat w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – które opłaty będzie ponosił wierzyciel?
  • Jak się przed nimi uchronić?
  • Jak wójt będzie mógł odzyskać zapłacone przez wierzyciela (wójta) koszty egzekucyjne?
  • Przedawnienie kosztów egzekucyjnych, czyli które koszty będą obciążać wierzyciela, a które wójt będzie mógł uznać za przedawnione?
  • Jak liczyć termin przedawnienia kosztów egzekucyjnych?
  • Kto odpowiada za przedawnienie kosztów egzekucyjnych?
  • Co z opłatą komorniczą? Jest czy jej nie ma?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników 😊

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%