Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 listopada 2022

WDROŻENIE E-FAKTUR
W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Michał Kostrzewa

– radca prawny współpracujący z Kancelarią Prawną Dr Krystian Ziemski & Partners sp. k. w Poznaniu, specjalizujący się w prawie podatkowym, w szczególności w zakresie optymalnych zasad rozliczeń jednostek samorządu terytorialnego w podatku od towarów i usług, zasadach odliczania VAT przez jednostki samorządu oraz procedurze rozliczania (odzyskiwania) podatku przez JST.

      Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki dotyczącej Krajowego Systemu e-Faktur oraz faktur ustrukturyzowanych (tzw. e-faktur).
      Przekazywane informacje będą w szczególności dotyczyć zasad funkcjonowania nowego sposobu fakturowania (sporządzania, wysyłania oraz odbierania faktur) oraz aspektów, które samorząd powinien uwzględnić w procesie przygotowawczym. Ponadto, omówione zostaną aspekty techniczne i organizacyjne związane z funkcjonowaniem nowego systemu, w tym zwłaszcza rodzaje i zakresy uprawnień związanych z korzystaniem z systemu.
      Celem szkolenia jest przekazanie praktycznych informacji o zagadnieniach związanych z procesem wdrożenia e-Faktur w jednostkach samorządu terytorialnego.

Serdecznie zapraszam 😊
Michał Kostrzewa

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Nowy system fakturowania – zagadnienia ogólne.
  a. Podstawy prawne oraz przyjęte terminy wprowadzenia nowych zasad.
  b. Założenia dotyczące funkcjonowania Krajowego Systemu e-Faktur i nowego sposobu fakturowania.
  c. Czym jest faktura ustrukturyzowana (tzw. e-faktura)?
  d. Jakie mają być korzyści mające z przyjęcia nowych rozwiązań?
  e. Nowy sposób fakturowania w kontekście funkcjonowania JST.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zasady fakturowania w 2022 r. oraz w 2023 r.
  a. Sposoby fakturowania w 2022 r. – jakie są rodzaje faktur wystawianych przez podatników?
  b. System teleinformatyczny Krajowy System e-Faktur – charakterystyka.
  c. Oprogramowanie interfejsowe jako instrument obsługi procesu wystawiania faktur ustrukturyzowanych.
  d. Regulacje prawne dotyczące poszczególnych sposobów fakturowania.
  e. Kiedy niezbędne jest posiadanie akceptacji odbiorcy faktury?
  f. Czy wystawianie e-Faktur dotyczyć będzie również sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej?
  g. Czy e-Fakturę można przesłać pocztą?
  h. Przepisy wykonawcze dotyczące korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur.

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Wdrożenie systemu fakturowania ustrukturyzowanego w JST.
  a. Na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do wdrażania nowych e-Faktur w jednostce samorządu?
  b. Wybór osób (pracowników), którzy będą obsługiwać proces fakturowania.
  c. Przyjęcie rozwiązań dotyczących odbierania faktur ustrukturyzowanych i ich obiegu w jednostkach.
  d. Przygotowanie merytoryczne pracowników – na co zwrócić uwagę?
  e. Analiza konieczności zmian w obowiązujących umowach oraz stosowanych wzorcach dokumentów.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%