Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 16 czerwca 2023

NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE NIEPRAWIDŁOWOŚCI W UDZIELANIU I PRZEKAZYWANIU DOTACJI OŚWIATOWYCH STWIERDZONE W TRAKCIE KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W LATACH 2019-2023 R. Z OMÓWIENIEM OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW, WĄTPLIWOŚCI I PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z UDZIELANIEM DOTACJI.
DOTOWANIE UCZNIÓW Z UKRAINY W KONTEKŚCIE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCY

Katarzyna Kułakowska

– doświadczona trenerka w zakresie dotacji oświatowych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego (ponad 27 lat) w tym kontroli udzielania dotacji. Specjalista z zakresu rachunkowości i finansów publicznych, wykładowca w szkole wyższej z przedmiotu Finanse i zamówienia publiczne a od roku 2016 - wykładowca na podyplomowych studiach z przedmiotu Rachunkowość budżetowa i sprawozdawczość finansowa jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowy program:

 1. Najczęściej występujące nieprawidłowości w udzielaniu i przekazywaniu dotacji oświatowych stwierdzone w trakcie kontroli przeprowadzonych w latach 2019-2023 r. z omówieniem obowiązujących przepisów dotyczących:
  • obliczania dotacji w tym podstawowej kwoty dotacji i jej aktualizacji,
  • obliczania kwot przewidzianych w subwencji na uczniów i ich aktualizacji, zmniejszenia wag w subwencji i jego wpływu na wysokość rocznej dotacji, wprowadzenia nowych wag na 2023 r. na zatrudnianie nauczycieli specjalistów i ich wpływu na wysokość dotacji,
  • stosowania ograniczeń wzrostu/spadku kolejnych części dotacji po aktualizacji i zniesienia ograniczeń na 2023 r. w odniesieniu do dotacji udzielanej na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w odniesieniu do ucznia, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy – Prawo oświatowe i do dotacji udzielanej na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy niepublicznemu liceum ogólnokształcącemu dla dorosłych, niepublicznej branżowej szkole II stopnia oraz niepublicznej szkole policealnej.
 2. Dotowanie uczniów z Ukrainy:
  • dotacje a środki z Funduszu Pomocy,
  • klasyfikacja budżetowa wydatków z Funduszu Pomocy w tym udzielanej dotacji,
  • zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw, od 28 stycznia 2023r., w tym:
   • zmiana Art. 50a wprowadzająca dotację dla publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, publicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, publicznych branżowych szkół II stopnia oraz publicznych szkół policealnych, o których mowa w art. 25 ust. 3-5a i oraz art. 31 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na uczniów będących obywatelami Ukrainy – wejście w życie 28 stycznia 2023 r. = problem z dotacją dla szkół publicznych na styczeń,
   • zmiany w naliczaniu podstawowej kwoty dotacji i wskaźnika zwiększającego na 2023 r.
   • zniesienie rozliczeń między gminami za uczniów z Ukrainy,
  • brak obowiązku odrębnego rozliczania – przez podmioty dotowane – dotacji przekazanej na uczniów z Ukrainy.
 3. Wątpliwości i problemy związane z udzielaniem dotacji:
  • wątpliwości związane z klasyfikacją dotacji oświatowych w związku z brakiem informacji i sposobie i terminie rozliczenia środków z FP,
  • ewidencja księgowa – czy do paragrafów na pomoc uczniom z Ukrainy klasyfikować własne wydatki? Czy wtedy dodatkową ewidencje zaprowadzić do celów rozliczenia środków z FP,
  • co z pokrywaniem kosztów przez gminy miejsca zamieszkania – podwójne finansowanie, czy ująć w rozliczeniu zrefundowane wydatki?
  • przepisy regulujące zasady udzielania dotacji w innych ustawach niż ustawie o finansowaniu zadań oświatowych, w tym przepisach przejściowych ustaw zmieniających Kartę Nauczyciela czy ustawę o systemie oświaty,
  • aktualizacje – różnymi przepisami,
  • sposób aktualizacji przy zmieniającej się liczbie uczniów,
  • wyrównywanie od początku roku? np. kwoty korygujące z 2022 r.
  • różne stanowiska osób szkolących, piszących komentarze, pracowników MEN, wyroki sądów, w zakresach powyższych ale i innych np.:
   • „W” we wzorze z art. 35 ust. 5 pkt 4 ustawy,
   • art. 35 ust. 5 pkt 2 ustawy – zapewnienie warunków realizacji zadań dot. orzeczeń,
  • wydatki wg wzoru z art. 35 ust. 5 pkt 4 – kto ma podać proporcję ? Dotowani sami mają wyliczyć? Skąd dane?
  • przeliczanie wydatków wspólnych do pkd i WZ – które wydatki, metoda?
  • doliczanie kwot subwencji we wzorze na WZ, dane z MEiN tylko pomocniczo,
  • jakie wydatki mogą być finansowane z dotacji i kontrola dotacji – wyroki, stanowiska RIO,
  • uchwała:
   • wzór rozliczenia
   • rozliczenie: WWR, oddziały przedszkolne, kształcenie specjalne
   • zmiany liczby uczniów w miesiącu,
  • 1 uczeń w 2 przedszkolach – nowy wyrok NSA
  • najbliższa gmina – uzyskanie danych
  • art. 8 ustawy – po co?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%