Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Data: 4 grudnia 2023 r. – Obowiązek stosowania doręczeń elektronicznych

DORĘCZENIA ELEKTRONICZNE
W ZAKRESIE PODATKÓW LOKALNYCH

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

I. O doręczeniach elektronicznych. Czyli e-Doręczenia przystępnie i bez zbędnych definicji…

 1. O co chodzi w doręczeniach elektronicznych? Co to jest i czym się różni od tego, co już znam?
 2. Podstawy prawne e-Doręczeń – zaledwie kilka słów o przepisach
 3. Dla kogo e-Doręczenia staną się obowiązkowe? Kiedy i czy będzie to obowiązek „bezwzględny”?
 4. Czego potrzebuję, by stosować e-Doręczenia?
  a) Adres do doręczeń elektronicznych
  b) Administrator skrzynki doręczeń
  c) Skrzynka do doręczeń
  d) Baza adresów elektronicznych
 5. PURDE i PUH – co muszę o nich wiedzieć i dlaczego?

II BLOK SZKOLENIOWY

II. Doręczenia elektroniczne a samorządowe organy podatkowe czyli jak e-Doręczenia wpłyną na wydawanie decyzji ustalających podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny?

 1. Stosowanie e-Doręczeń w sprawach podatków lokalnych (osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki niemające osobowości prawnej, współwłaściciele)
 2. Niejasności co do doręczania organowi informacji o nieruchomościach, informacji o lasach, informacji o gruntach i deklaracji na podatek od nieruchomości, deklaracji na podatek od środków transportowych, deklaracji na podatek rolny czy deklaracji na podatek leśny (Rozporządzenia Ministra Finansów a ustawa o doręczeniach elektronicznych, a Ordynacja podatkowa)
 3. Załatwianie spraw na piśmie a e-Doręczenia. Czy to się ze sobą nie kłóci?
 4. Pismo, a papier, a plik elektroniczny
 5. Jak skutecznie wysłać decyzję w drodze e-Doręczenia?
 6. Czy wystarczy wysłać skan decyzji jako załącznik?
 7. Czy można wysłać skan decyzji opatrzony podpisem elektronicznym?
 8. Jaki skutek ma przesłanie w drodze e-Doręczenia pliku niespełniającego wymagań proceduralnych?
 9. Jakie wymogi proceduralne musi spełniać pismo wysłane w drodze e-Doręczenia?
 10. Jak podpisywać pisma wysyłane w drodze e-Doręczenia? Podpis własnoręczny, podpis „cyfrowy”, pieczęć?
 11. Czy można doręczyć pismo w siedzibie organu?
 12. Jakie są wyjątki od obowiązku korzystania z e-Doręczeń?
 13. Czy samorządowy organ podatkowy ma obowiązek ustalania czy adresat posiada adres do doręczeń elektronicznych?
 14. Jakie jest znaczenie Bazy Adresów Elektronicznych dla postępowania podatkowego?
 15. Czym grozi zignorowanie danych widniejących w Bazie Adresów Elektronicznych?
 16. Czy w postępowaniu podatkowym potrzebna jest zgoda adresata na doręczenie pisma na adres do doręczeń elektronicznych?
 17. Czy adresat może złożyć organowi podatkowemu skuteczne oświadczenie o rezygnacji z e-Doręczeń?
 18. Doręczenia „posiłkowe”, czyli kiedy organ podatkowy doręcza hybrydowo, kiedy przez gońca, a kiedy listem poleconym? Czy ma możliwość dowolnego wyboru?
 19. Kiedy występuje brak możliwości doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych?
 20. Czy odstąpienie do doręczenia na adres do doręczeń elektronicznych wymaga spełnienia formalności?
 21. Czy nadal możliwa jest wysyłka przez gońca?
 22. Czy są inne niż e-Doręczenie sposoby doręczenia pisma utrwalonego w postaci elektronicznej?
 23. Czy organ podatkowy może wysłać do podatnika e-maila, sms-a, wiadomość na Facebooku?
 24. Czy organ podatkowy może wysłać do podatnika decyzję na pendrivie?
 25. Czy sołtys nadal może doręczać decyzje podatkowe?
 26. Jak doręczać pisma profesjonalnym pełnomocnikom (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy)?
 27. Co gdy profesjonalny pełnomocnik nie ma adresu do doręczeń elektronicznych?
 28. Czy wskazanie przez profesjonalnego pełnomocnika adresu do doręczeń elektronicznych jest konieczne do dokonania e-Doręczenia?
 29. Co zrobić gdy wystąpią techniczne przeszkody w doręczeniu na adres do doręczeń elektronicznych?

III BLOK SZKOLENIOWY

III. Doręczenia elektroniczne na osi czasu. Czyli kiedy i w jakim zakresie e-Doręczenia stają się obowiązkowe dla samorządowych organów podatkowych?

 1. Zmiana Ordynacji podatkowej z 05.10.2021 r. a obowiązek stosowania e-Doręczeń w 2023 r. Czyli jakie przepisy OP w zakresie doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosować przed 10.12.2023 r., a jakie po tej dacie?
  a) Doręczenia przed 10.12.2023 r.
  b) Doręczenia od 10.12.2023 r.
  c) Doręczenia między 10.12.2023 r. a 30.09.2023 r.
  d) Okresy przejściowe w doręczeniach
 2. Wyłączenie przepisów o e-Doręczeniach w OP. Których przepisów dotyczy i do kiedy obowiązuje?
 3. Jaki wpływ na datę obowiązkowego stosowania e-Doręczeń ma utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych? I dlaczego to takie istotne.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Odpowiedzi na pytania uczestników.

Wykładowca

Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

– radca prawny Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, praktyk, doświadczony trener prowadzący szkolenia dla przedstawicieli jednostek sektora finansów publicznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, uczestniczy w obsłudze prawnej podmiotów z sektora finansów publicznych, specjalizuje się w zamówieniach publicznych i prawie cywilnym, posiada bogate doświadczenie w sądowym dochodzeniu wierzytelności

Informacja o szkoleniu:

      Ustawa z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych wprowadziła nowe reguły doręczania korespondencji.
      Nowe zasady dotyczą również postępowania podatkowego. Oznacza to, że już w grudniu 2023 r. stosowanie e-Doręczeń będzie konieczne także w sprawach prowadzonych przez samorządowe organy podatkowe, w tym dotyczących decyzji ustalających podatek od nieruchomości czy podatek rolny bądź leśny.
      Proponujemy Państwu szkolenie, które pozwoli przygotować się do stosowania nowych zasad doręczeń korespondencji w codziennej działalności związanej z podatkami lokalnymi.

Serdecznie zapraszam 😊
Agnieszka Szulczewska-Kostrzewa

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA

   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

454,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 2 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%

Pomocne linki