Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 24 listopada 2022 r.

NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNE

dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, należność wynikająca z faktury, umowy i inne należności

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego (gminie, powiecie, województwie) dochodzeniem i egzekwowaniem dochodów cywilnoprawnych (dzierżawa, najem, użytkowanie wieczyste, zapłaty faktur, opłata za wodę, czynsze za mieszkania gminne, wyżywienie w stołówce, umowy i inne należności cywilnoprawne).
      Omawiając dochodzenie należności cywilnoprawnych zwrócimy szczególną uwagę na nowe rozwiązania, które w tym zakresie pojawiły się w roku 2022.
      Jednym z nich jest wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych w odniesieniu do zaległej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
      Wyrok ten ma bezpośrednie przełożenie na naliczenie rekompensaty za koszty odzyskiwania należności w użytkowaniu wieczystym. Kolejnym, nowelizacja kodeksu cywilnego wpływająca na przedawnienie zaległości cywilnoprawnych. Te i inne zagadnienia dotyczące należności cywilnoprawnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz Skarb Państwa, będą przedmiotem szkolenia.

Serdecznie zapraszam
Dr Hanna Kmieciak

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Należności cywilnoprawne – dochody jednostek samorządu terytorialnego
 2. Należności cywilnoprawne, np. użytkowanie wieczyste, dzierżawy, najem, czynsz, opłata za wodę, należność wynikająca z faktury i inne
 3. Wygasanie zobowiązań cywilnoprawnych
 4. Czy tylko zapłata powoduje zaspokojenie wierzyciela? Jak rozliczyć zobowiązanie uregulowane po terminie płatności?
 5. Czy dopuszczalne jest potrącenie?
 6. Co to jest wykonanie zastępcze i jak z niego korzystać?
 7. Czy za zaległy czynsz możemy obciążyć mieszkańców lokalu?
 8. Jakie i kiedy przyznać ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych?
 9. Czy do udzielenia ulgi konieczna jest uchwała rady miasta?
 10. W jakim trybie i w jaki sposób wierzyciel może udzielić ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych?
 11. Niedochodzenie należności cywilnoprawnych, zwłaszcza w odniesieniu do okresu epidemii.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Zasady odstąpienia w okresie COVID-19 od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym
 2. Szersze kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarządu powiatu i zarządu województwa w odstąpieniu od dochodzenia należności cywilnoprawnych na rzecz gminy, powiatu i województwa
 3. Regulacje udzielania ulg w spłacie najmu, dzierżawy, użytkowania stanowiących dochody Skarbu Państwa, dochodzonych na zasadach zadań administracji rządowej
 4. Zasady pomocy publicznej przy stosowaniu ulg w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych
 5. Wezwanie do zapłaty, czyli pierwsze kroki, gdy dłużnik nie płaci zobowiązań. Odpowiemy na pytania:
  • Czy zawsze należne są odsetki?
  • Jaki rodzaj odsetek obowiązuje w dochodzeniu należności cywilnoprawnych?
  • 40 euro czyli rekompensata za koszty odzyskiwania należności – kiedy stosować
  • Zasady naliczania rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
  • Upomnienie czy wezwanie do zapłaty?
  • Czy można pobrać koszty upomnienia?
  • Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?
  • Czy i jakie koszty wezwania wskazywać?
  • Kiedy, w jakim terminie, należy wystawić wezwanie do zapłaty?
 6. Egzekucja należności cywilnoprawnych, czyli wszystko o tytułach wykonawczych
  • Postępowanie upominawcze czy nakazowe zmierzające do wyegzekwowania długu?
  • Rola sądu w dochodzeniu należności cywilnoprawnych na rzecz gminy/powiatu
  • Regulacje prawne dotyczące nakazu zapłaty
  • Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy
  • Kto, na czyj wniosek i w jaki sposób nadaje klauzulę wykonalności
  • Zabezpieczenie zaległości, czyli jak wpisać hipotekę

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Rola komornika sądowego
  • Kiedy i kto wnioskuje o egzekucję należności cywilnoprawnych?
  • Jakie środki egzekucyjne przysługują w egzekucji komorniczej?
  • Jak przyśpieszyć ściąganie długu przez komornika?
 2. Jak dłużnik może bronić się przed egzekucją i jak powinien postąpić wierzyciel?
 3. Czy dłużnik może wnioskować o zawieszenie lub wycofanie tytułu wykonawczego?
 4. Kiedy wierzyciel może zawiesić lub wycofać tytuł wykonawczy?
 5. Wskazywanie majątku dłużnika – prawo czy obowiązek?
 6. Przysługujące środki egzekucyjne – co wierzyciel powinien o nich wiedzieć i do czego ta wiedza jest potrzebna?
 7. Środki ostateczne, czyli egzekucja z nieruchomości – kiedy i w jaki sposób wierzyciel ma po nią sięgać?
 8. Kolejność zaspokajania wierzycieli w egzekucji z nieruchomości
 9. Egzekucja a upadłość i likwidacja przedsiębiorcy
 10. Krajowy rejestr dłużników, czyli czy i w jaki sposób ujawniać zaległości?
 11. Komu udzielać informacji o dłużnikach gminy?
 12. Czy firma windykacyjna może ściągać należności cywilnoprawne na rzecz miasta?
 13. Jak liczyć termin przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i kto za to odpowiada?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Dyskusja 😊 pytania, wyjaśnienia, konsultacje.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY, w tym PYTANIA I ODPOWIEDZI
                                oraz PRZERWA  – PYTANIA W FORMIE CZATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%