Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 28 czerwca 2022 r.

JAK ZWRÓCIĆ ROLNIKOWI AKCYZĘ W SIERPNIU 2022 ROKU
SYMULACJA POSTĘPOWANIA

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

      Każdy producent rolny, który wykorzystuje olej napędowy do produkcji rolnej uprawniony jest do zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Zwrot następuje w formie dotacji. Spośród kilku możliwych sposobów jej przekazania polski ustawodawca wybrał zwrot w ramach procedury administracyjnej.
      Ma ona poszczególne etapy, z których każdy wymaga odnalezienia odpowiedzi na wiele pytań.
      Szkolenie kierowane jest do skarbników i urzędników zajmujących się w urzędzie zwrotem akcyzy. Podczas spotkania możliwe będzie zadawanie pytań oraz dyskusja nad zagadnieniami szczegółowymi, indywidualnie przekazanymi przez uczestników.
      Aspekt praktyczny dotyczyć będzie także warsztatów formułowania pism procesowych w tym decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu.

Program szkolenia

Przebieg postępowania:

 1. Przyjęcie wniosku
  a. Czy z organizacyjnego punktu widzenia lepiej przyjmować wnioski w gabinecie czy w biurze podawczym?
 2. Formalna weryfikacja wniosku
  a. Czy istotny jest dzień wpływu wniosku do urzędu, czy dzień nadania wniosku na poczcie?
  b. Czy istnieje szansa przyjęcia wniosku we wrześniu?
  c. Czy rolnik może uzupełnić wniosek po 31 sierpnia?
  d. Czy mogę weryfikować wniosek przy producencie rolnym?
  e. Czy wniosek może być złożony na starym formularzu lub bez niego?
  f. Czy mogę formułować dodatkowe załączniki do wniosku – pomoc publiczna?
  g. Jakie są elementy konieczne wniosku?
  h. Co to jest brak formalny wniosku?
  i. Jakie są konsekwencje wniosku niekompletnego i nieuzupełnionego – postanowienie czy decyzja?
  j. Jak wzywać do uzupełnienia wniosku – czy list zawsze jest niezbędny? Jak odformalizować kontakt z rolnikiem?
 3. Merytoryczna weryfikacja wniosku
  a. Podmiot
  Czy podmiot składający jest producentem rolnym? – kiedy powinien nim być?
  ii. Jakie znaczenie dla akcyzy ma ewidencja gruntów i budynków?
  iii. Czy rolnik może zawrzeć ustną umowę dzierżawy? Jak ją potwierdzić?
  iv. Jak potwierdzić posiadanie i współposiadanie gruntu?
  v. Jak postąpić wobec niezakończonego postępowania spadkowego?
  vi. Kto dostaje akcyzę – były mąż czy była żona?
  b. Przedmiot
  i. Czy powinniśmy weryfikować rodzaj nabywanego paliwa?
  ii. Na jakie paliwo przysługuje zwrot?
  iii. Jak sprawdzić kod CN dla paliwa wskazanego na fakturze?
  iv. Jak zakwestionować wykorzystanie oleju napędowego do produkcji rolnej?
  v. Jakie faktury nie powinny być podłączane do wniosku?
  vi. Czy powinniśmy sprawdzić każdą fakturę?
  vii. Jak i czy w ogóle weryfikować DJP?
  viii. Czy dokumenty z ARMiR powinny być załączone do wniosku sierpniowego?
 4. Formułowanie rozstrzygnięcia – kalkulacja limitu (przykłady)
  a. Producent rolny który otrzymał decyzję w lutym
  i. Jak i czy w ogóle liczy się limit w sierpniu?
  ii. Czy możliwe jest ustalenie nowego limitu w sierpniu?
  iii. Czy możliwe jest ustalenie nowego limitu na bydło w sierpniu?
  iv. Co zrobić jeśli rolnik kupił/sprzedał/wydzierżawił lub odziedziczył użytki w okresie od lutego do sierpnia?
  b. Producent rolny który nie otrzymał decyzji w lutym
  i. Jak policzyć limit w sierpniu? Jakie posiadanie brać pod uwagę?
  ii. Czy przy ustalaniu limitu sierpniowego muszę brać pod uwagę limit zbywcy gruntu?
  c. Kalkulacja limitów – przykłady liczbowe.
  i. Bydło w innej gminie, grunty w innej gminie?
 5. Redakcja decyzji – warsztaty
  a. Czy istnieje jakiś wzór decyzji?
  b. Jak sformułować sentencję decyzji w sprawie zwrotu?
  c. Jak pisać uzasadnienie decyzji?
  d. Jak i gdzie szukać wyroków o stanach faktycznych podobnych do mojego?
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%