Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 06 czerwca 2023 r.

NOWA PROCEDURA ZWROTU AKCYZY ROLNIKOM
– SIERPIEŃ 2023 R.

WZORY DECYZJI, WEZWAŃ I POSTANOWIEŃ
WYDAWANYCH W TOKU PROCEDURY

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

18 MAJA 2023 R. PREZYDENT PODPISAŁ USTAWĘ
z dnia 9 maja 2023 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

DLA KOGO?
Dla urzędników zwracających podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, chcących zapoznać się z treścią nowych przepisów.

WZORY DECYZJI, WEZWAŃ I POSTANOWIEŃ WYDAWANYCH W TOKU PROCEDURY:

 • DECYZJA PRZYZNAJĄCA ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO NA PODSTAWIE LIMITU KALKULOWANEGO W OPARCIU O:
  • POSIADANE HEKTARY
  • DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE BYDŁA
  • DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE KÓZ
  • DUŻE JEDNOSTKI PRZELICZENIOWE KONI
 • DECYZJA ODMAWIAJĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO
 • PROJEKT WEZWANIA DO UZUPEŁNIENIA BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU
 • PROJEKT WEZWANIA DO ZŁOŻENIA WYJAŚNIEŃ W TOKU POSTĘPOWANIA
 • WZÓR POSTANOWIENIA O ODMOWIE WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA
 • WZÓR SENTENCJI DECYZJI PRZYZNAJĄCEJ DODATKOWĄ POMOC NA LITR OLEJU NAPĘDOWEGO

CZEGO DOTYCZY SZKOLENIE?
Przede wszystkim NOWELIZACJI przepisów ustawy o zwrocie akcyzy. Szkolenie zakłada omówienie wszystkich najważniejszych instytucji zwrotu podatku akcyzowego PO ZMIANACH. Omówione zostaną przesłanki zwrotu (podmiotowe oraz przedmiotowe). Kalkulowane będą limity na grunt, bydło, ŚWINIE, OWCE, KOZY i KONIE – przykłady. Szczególna uwaga zostanie skierowana na szereg przepisów epizodycznych, które obowiązywać będą tylko w drugiej połowie roku 2023.

KIEDY WARTO?
Zarówno wtedy gdy zaczynasz pracę z akcyzą jak również wtedy, gdy jesteś doświadczonym urzędnikiem. Nowy stan prawny wymaga stosownego przygotowania. Projektowana nowelizacja zakłada, że procedura sierpniowa w 2023 r. będzie odmienna od dotychczasowych.

CZEGO DOWIESZ SIĘ NA SZKOLENIU?

 • Na jakim etapie legislacyjnym znajduje się projektowana zmiana przepisów oraz kiedy nowe regulacje wejdą w życie.
 • Na czym polega zmiana przepisów oraz jakie będą praktyczne odstępstwa od procedury lutowej 2023 r.
 • W jaki sposób ustawodawca zwiększył zwrot podatku akcyzowego i czy każdy producent rolny otrzyma wyższy zwrot.
 • Jakich dodatkowych czynności od urzędnika wymagać będzie zmiana przepisów.
 • Jak wygląda nowy wniosek o zwrot podatku akcyzowego oraz dlaczego nie zostanie wprowadzony rozporządzeniem.
 • Jak ustalać nowe limity na świnie, owce, kozy i konie oraz jakie są różnice w ustalaniu poszczególnych limitów (dlaczego nie każdy limit liczony jest w oparciu o Duże Jednostki Przeliczeniowe oraz jak ustalić DJP koni skoro producent nie będzie dysponował dokumentem z Powiatowego Biura Agencji).
 • Dlaczego w procedurze sierpniowej 2023 zwiększono stawkę zwrotu przepisami ustawy a nie rozporządzenia (które nadal obowiązuje) i jakie to niesie za sobą konsekwencje.
 • Czy limity w sierpniu liczyć będzie się w oparciu o stawkę 1,20 zł czy 1,46 zł.
 • W jaki sposób zwiększyć zwrot akcyzy o 0,54 zł i na jakim etapie (limit, kwota zwrotu) i czy urzędnik samodzielnie powinien weryfikować decyzję Komisji Europejskiej.
 • Czy zwiększenie zwrotu 0,54 zł przysługuje na pełne 12 miesięcy czy tylko na 6 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku sierpniowego?
 • Czy zwiększenie zwrotu o 0,54 zł stanowi pomoc publiczną?
 • Jak uwzględniać zmiany przepisów w stosunku do producentów, którzy złożyli wnioski w lutym oraz w stosunku do producentów, którzy takich wniosków nie złożyli (jak urzędnik uwzględnić ma w sierpniu faktury za 12 minionych miesięcy).
 • Jak sformułować sentencję decyzji sierpniowej w przypadku ustalania dodatkowych limitów na świnie, owce, kozy i konie. Czy nowelizacja wymusza zmianę limitu w trakcie roku? A jeżeli tak to w jaki sposób zmienić limit.
 • Czy można ustalić limit na siedzibę stada świń, owiec, kóz i koni znajdujących się poza moją gminą.

POZA NOWELIZACJĄ NA SZKOLENIU OMÓWIONE ZOSTANĄ STANDARDOWE ZAGADNIENIA PROCEDURY AKCYZOWEJ:

 • dlaczego producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy oraz jaka jest idea zwrotu;
 • jak weryfikować wniosek producenta rolnego oraz jak eliminować jego braki formalne, a w tym:
  • jak rozpatrywać wnioski przedwczesne i spóźnione;
  • czy oświadczenie na potrzeby pomocy publicznej jest niezbędnym załącznikiem do wniosku;
  • czy do wniosku można załączyć paragony z nip lub pesel;
  • czy faktury powinny zawierać kod CN;
 • jak weryfikować wniosek od strony merytorycznej, a w tym jak ustalać:
  • czy nabyty olej napędowy jest właściwy oraz czy został wykorzystany do produkcji rolnej;
  • status producenta rolnego;
  • istnienie umowy dzierżawy;
  • stan współposiadania gruntu oraz konieczność posiadania na wniosku zgody współposiadacza;
  • jaka jest liczba posiadanych użytków rolnych, świń oraz DJP owiec, kóz i koni;
 • jak kalkulować limit zwrotu, a w tym:
  • czy limit jest jeden czy limitów jest sześć i czy limit można zmieniać w trakcie roku;
  • czym różni się od siebie część limitu na grunt i na bydło, świnie, owce, kozy i konie;
  • czy zmiana liczby posiadanych użytków w okresie od lutego do sierpnia uprawnia do zmiany limitu (omówione zostaną przypadki zbycia, nabycia, darowania użytków w trakcie roku);
 • czy oraz jak zaokrąglać kwotę zwrotu oraz czy można ją zaliczyć na poczet zaległości w podatku rolnym;
 • jak wnioskować o dotację i sprawozdawać jej wykorzystanie.

CO ZYSKASZ?
Odpowiedź na zadane pytania; możliwość dyskusji; usystematyzowanie wiedzy; aktualizację stanu prawnego.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

439,-/osoba – FAKTURA I ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE DROGĄ MAILOWĄ

448,- PLN – FAKTURA WYSYŁANA W FORMIE PAPIEROWEJ
445,- PLN – ZAŚWIADCZENIE WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ
454,- PLN – ZAŚWIADCZENIE I FAKTURA WYSYŁANE W FORMIE PAPIEROWEJ

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%