Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 4 listopada 2022 r.

WSZYSTKO O PODATKU AKCYZOWYM OD PODSTAW
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO
PRODUCENTOM ROLNYM

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

      Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia związane z realizacją procedury uregulowanej w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. 
      Szkolenie kierowane jest do urzędników, którzy zajmują się w urzędzie realizacją zwrotów, w szczególności urzędników, którzy rozpoczęli dopiero pracę z akcyzą. Formę oraz sposób prezentacji poszczególnych zagadnień ukształtowano w taki sposób, aby uczestnik miał możliwość poznania procedury od podstaw.

Program szkolenia
 • dlaczego producent rolny może ubiegać się o zwrot akcyzy oraz jaka jest idea zwrotu
 • jakie akty prawne regulują procedurę zwrotu
 • jakie są podstawowe obowiązki organu oraz producenta rolnego w toku procedury
 • jak weryfikować wniosek producenta rolnego oraz jak eliminować jego braki formalne, a w tym:
  • jak rozpatrywać wnioski przedwczesne i spóźnione
  • czy oświadczenie na potrzeby pomocy publicznej jest niezbędnym załącznikiem do wniosku
  • czy do wniosku można załączyć paragony z nip lub pesel
 • jak weryfikować wniosek od strony merytorycznej, a w tym jak ustalać:
  • czy nabyty olej napędowy jest właściwy oraz czy został wykorzystany do produkcji rolnej
  • status producenta rolnego;
  • istnienie umowy dzierżawy;
  • stan współposiadania oraz konieczność posiadania na wniosku zgody współposiadacza;
  • jaka jest liczba posiadanych użytków rolnych oraz DJP
 • jak kalkulować limit zwrotu, a w tym:
  • czy limit jest jeden czy dwa
  • czym różni się od siebie część limitu na grunt i na bydło
  • czy producent rolny nieposiadający w gminie użytków może dostać limit na bydło
  • czy zmiana liczby posiadanych użytków w okresie od lutego do sierpnia uprawnia do zmiany limitu (omówione zostaną przypadki zbycia, nabycia, darowania użytków w trakcie roku)
 • jak uzasadniać decyzje odmawiające zwrotu
 • jak wnioskować o dotację i sprawozdawać jej wykorzystanie
Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

413,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%