Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nowości i bieżące problemy w ewidencji księgowej podatków w 2022 r. Zmiana linii orzeczniczej w zakresie przedawnienia zobowiązań podatkowych.

  • Czy można wystawić upomnienia i tytuły wykonawcze na należności bieżące podatnikowi, wobec którego prowadzone jest postępowanie sanacyjne?
  • Czy dochodzi do przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, gdy ogłoszenie upadłości podatnika miało miejsce w trakcie 2015 r.? Uwaga! Uchwała NSA w tym zakresie.
  • Upadłość osoby fizycznej a egzekucja – co z zaległości z okresu sprzed ogłoszenia upadłości i zaległościami bieżącymi?
  • Jak wszcząć egzekucję wobec podatnika, mającego siedzibę za granicą?

      Niniejsze zagadnienia zostaną omówione na najbliższym szkoleniu z ewidencji księgowej podatków w dniu 18 sierpnia 2022 r., na które serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia