Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: sekretariat@riss.edu.pl

Opublikowano obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie oraz nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej!

      Dnia 13 kwietnia 2023 roku weszło w życie obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 13 kwietnia 2023 r., poz. 702. Powoduje to, że w podstawach prawnych decyzji, postanowień oraz wezwań, gminne organy podatkowe w sprawach dotyczących ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powinny wpisywać tekst jednolity ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej z 2023 roku, poz. 702.

Link do obwieszczenia

      Natomiast dnia 25 kwietnia 2023 roku weszło w życie obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – M.P. z 25 kwietnia 2023 r., poz. 440.

Link do obwieszczenia