Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Skuteczna windykacja zaległości podatkowych od podatnika trudnego: przedsiębiorcy, podatnika w restrukturyzacji osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej

Skuteczna windykacja zaległości podatkowych od podatnika trudnego

15 maja 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 15.05.2023

SKUTECZNA WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OD PODATNIKA TRUDNEGO: PRZEDSIĘBIORCY, PODATNIKA W RESTRUKTURYZACJI OSOBY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Pozostałe wpisy

      Celem szkolenia jest przede wszystkim przedstawienie problematyki skutecznego egzekwowania podatków. Na przykładach zostaną wyjaśnione następujące zagadnienia:

 • jak wierzyciel może przystąpić do egzekucji sądowej? Jakie działania powinien podjąć na wezwanie od komornika sądowego do złożenia wykazu zaległości podatkowych i tytułów wykonawczych z sądową klauzulą wykonalności, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległości podatkowych? Czy wystarczy złożenie samego wykazu?
 • jakie są konsekwencje dla liczenia terminów przedawnienia zobowiązań podatkowych w związku z uchwałą 7 sędziów NSA w sprawie wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów o zapobieganiu i zwalczaniu epidemii (I FPS 2/22)? Co z zaległościami z 2017 r. i 2018 r. Co powinien zrobić wierzyciel, gdy zachował się inaczej niż mówi ww. uchwała NSA? Czy dokonywać korekt w ewidencji księgowej wstecz?
 • jakie działania może podjąć wierzyciel, gdy dłużnik nie chce ujawnić swego majątku?,
 • jak nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego?
 • jak to jest z upadłością konsumencką? Co może wierzyciel w takim przypadku?

      Do materiałów szkoleniowych zostanie dołączonych 6 wzorów pism, w tym wzór:

 • decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.
 • sądowego wniosku o wyjawienie majątku,
 • administracyjnego wniosku o wyjawienie majątku,
 • wniosku o udzielenie informacji o majątku dłużnika kierowanego do innych organów,
 • odpisu zobowiązania podatkowego w związku z jego przedawnieniem,
 • upomnienia.

      Serdecznie zapraszamy na szkolenie w dniu 15 maja 2023 r. pt. „SKUTECZNA WINDYKACJA ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH OD PODATNIKA TRUDNEGO: PRZEDSIĘBIORCY, PODATNIKA W RESTRUKTURYZACJI OSOBY FIZYCZNEJ NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ”

Serdecznie zapraszamy.