Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych.

      W ostatnim czasie do RIO w Białymstoku wpłynęło pytanie z jednej gmin w kwestii możliwości zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym. Wątpliwości budziła kwestia przyznania jej w przypadku budowy budynków magazynowo – gospodarczych (w tym wypadku chodziło o magazyn do składowania pasz).
      Kluczowe zdaniem RIO jest rozstrzygnięcie czy wspomniany budynek jest budynkiem inwentarskim służącym do chowu, hodowli i utrzymania zwierząt gospodarskich.
      Izba w piśmie z lipca 2022 r. zaznaczyła ponadto, że racjonalnie działający organ podatkowy powinien w ramach prowadzonego postępowania podatkowego ustalić wszystkie przesłanki do ewentualnego udzielenia ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji, a więc status inwestycji, rodzaj obiektu, przeznaczenie (funkcja) obiektu, status wnioskodawcy, wartość inwestycji i sposób finansowania.
      Jak zrekompensować brak definicji budynku inwentarskiego? Gdzie zatem szukać definicji tego obiektu?
      Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych”, które odbędzie się 29 września 2022 r., na którym przybliżone zostaną zagadnienia udzielania ulgi inwestycyjnej, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa w podatkach lokalnych i stanowisk regionalnych izb obrachunkowych.

Redakcja