Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r. Nowości i bieżące problemy.

      W dniu 8 czerwca 2022 Sejm RP ostatecznie zakończył pracę nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową. Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP i obejmuje zmiany m.in. ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i Ordynacji podatkowej.
      Nowe przepisy będą obowiązywać – co do zasady – po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw
      Jakie zmiany wprowadza ustawa? Można będzie się dowiedzieć podczas szkolenia w dniu 4 lipca 2022 r., na którym zagłębimy się w problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji w 2022 r. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia