Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych.

Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych.

27 czerwca 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 27.06.2022

OPODATKOWANIE PANELI FOTOWOLTAICZNYCH UDZIELANIE ULGI INWESTYCYJNEJ AKTUALNOŚCI W PODATKACH LOKALNYCH

Pozostałe wpisy

      Jakim podatkiem należy opodatkować grunty pod farmą fotowoltaiczną?
      Ciekawy wyrok zapadł w sprawie I SA/Ke 235/21 (wyrok WSA w Kielcach z dnia 9 września 2021 r.), cyt.:

  • „grunt pomiędzy panelami, jak też pomiędzy panelami a ogrodzeniem, należy traktować jako zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej, jako niezbędny i wykorzystywany do osiągnięcia zamierzonego rezultatu jakim jest instalacja i eksploatacja farmy fotowoltaicznej w celu pozyskiwania energii elektrycznej.
  • Grunty sklasyfikowane w ewidencji jako tereny przemysłowe, przez które przebiegają urządzenia przeznaczone do przesyłu energii elektrycznej lub są zajęte na pasy technologiczne oraz strefy bezpieczeństwa zapewniające właściwą eksploatację tych urządzeń, nie będąc na podstawie art. 1a ust. 2a pkt 4 u.p.o.l. związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie mogą być opodatkowane według stawki określonej w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. (stawka dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Należy je opodatkować zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. c w zw. z art. 1a ust. 2a pkt 4 u.p.o.l. (według stawki przewidzianej dla gruntów pozostałych)”.

      Czy osobie ubiegającej się o udzielenie ulgi inwestycyjnej z tytułu zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej przysługuje ulga, jeżeli instalacja jest finansowana kredytem?
      Jeśli podatnikami podatku rolnego są również podatnicy, którzy posiadają grunty o pow. poniżej 1 ha fiz. 1 ha przel. Czy takim podatnikom przysługuje ulga inwestycyjna?
      Czy można udzielić ulgi inwestycyjnego w związku z montażem paneli fotowoltaicznych na budynku usytuowanym na gruntach „pozostałych”?
      Czy ulga inwestycyjna jest zawsze pomocą publiczną?
      Jeśli podatnik wykaże pewną wartość budowli (np. 50.000 zł), to jak organ podatkowy powinien sprawdzić, czy jest to właściwa wartość, bez konieczności powołania biegłego? Czy ma to jakoś udokumentować?
      Czy podatnik wykazuje wartość paneli wynikającą z ewidencji księgowej i jaką? Kiedy wykazuje wartość rynkową budowli?
      Czy ulga inwestycyjna przysługuje gdy panele fotowoltaiczne wykorzystywane są na potrzeby gospodarstwa domowego i produkcji roślinnej? W jakich przepisach prawa można znaleźć definicję „produkcji podstawowych produktów rolnych”?

      Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu pn. „Opodatkowanie paneli fotowoltaicznych. Udzielanie ulgi inwestycyjnej. Aktualności w podatkach lokalnych”, które odbędzie się 27 czerwca 2022 r., na którym przybliżone zostaną zagadnienia udzielania ulgi inwestycyjnej, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa w podatkach lokalnych.

Redakcja

Link do szkolenia