Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Procedury w postępowaniu podatkowym od podstaw. Pytania i odpowiedzi.

Procedury w postępowaniu podatkowym od podstaw - warsztaty

13 czerwca 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 13.06.2022

PROCEDURY W POSTĘPOWANIU PODATKOWYM OD PODSTAW WARSZTATY DEKLARACJE, DECYZJE, NADZWYCZAJNE WZRUSZENIE DECYZJI, SYTUACJE SZCZEGÓLNE

Pozostałe wpisy

  • Jak należy postąpić w stosunku do podatnika, który złożył deklarację po wydaniu przez organ decyzji ostatecznej?
  • Jaką procedurę należy zastosować organ podatkowy w przypadku zmiany stanu faktycznego już po wydaniu decyzji ostatecznej w sprawie podatku od nieruchomości?
  • Czy organ postępowania może wszcząć postępowanie w przypadku, gdy kwota zobowiązania podatkowego jest wyższa niż najniższe koszty doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej?
  • Jak zwrócić nadpłatę w podatku od nieruchomości, leśnym i rolnym?
  • Czy decyzja ustalająca zobowiązanie łączne, wystawiona na obu współwłaścicieli, ale doręczona tylko jednemu z nich jest skuteczna?
  • Czy należy stwierdzić nieważność decyzji jeżeli podatnik już nie posiadał przedmiotu określonego w decyzji?

      Powyższe zagadnienia będą przedmiotem szkolenia w dniu 13 czerwca 2022 r. dotyczącego procedur w postępowaniu podatkowym. Przypominamy, że szkolenie nie dotyczy pracowników jednostek z województwa mazowieckiego, z uwagi na obowiązki zawodowe wykładowcy. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia