Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Podatek od nieruchomości od podstaw

      W kwestii opodatkowania budowli zachęcamy do lektury świeżego wyroku, a mianowicie wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2022 r. II FSK 1952/21, w którym Sąd wskazał, iż zbiorniki fermentacyjne oraz zbiorniki magazynowania końcowego stanowią budowle w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
      Co z opodatkowaniem gruntów oznaczonych w ewidencji geodezyjnej symbolem „Ws” i „Wp”? W tym zakresie warto pochylić się nad wyrokiem WSA w Opolu z dnia 15 grudnia 2021 r. I SA/Op 342/21, cyt. „W świetle znowelizowanego brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. b upol każdy zbiornik wodny, zarówno powstały w wyniku działalności człowieka jak i w powstały w sposób naturalny w wyniku działań przyrody może być opodatkowany preferencyjną stawką podatku od nieruchomości, o ile grunt na którym jest usytuowany został sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako Ws lub Wp. Decydującym czynnikiem o opodatkowaniu gruntu podatkiem od nieruchomości w preferencyjny sposób jest zatem odpowiednie jego oznaczenie w ewidencji gruntów i budynków”.
      Problematyka opodatkowania budowli i wskazanych gruntów będzie przedmiotem szkolenia w dniu 30 maja 2022 r. w zakresie podatku od nieruchomości od podstaw. Szkolenie adresowane jest do tych osób, które pragną uporządkować swoją wiedzę w zakresie podatków lokalnych jak i osób, które chcą otrzymać najświeższe informacje na temat zmian w podatkach lokalnych i osób, które dopiero zaczynają prace w podatkach lokalnych.
      Przypominamy, że szkolenie nie dotyczy pracowników jednostek z województwa mazowieckiego, z uwagi na obowiązki zawodowe wykładowcy

Redakcja

Link do szkolenia