Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

23 maja 2022

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 23.05.2022

Gminna egzekucja administracyjna w 2022 r.

Pozostałe wpisy

      W dniu 9 maja 2022 r. na Portalu Wierzycieli i Organów Egzekucyjnych ukazał się Komunikat MF w sprawie eZW – Zawiadomienia Wierzyciela do Organu Egzekucyjnego, z którego wynika, że MF planuje wdrożyć produkcyjnie formularz eZW do 20 czerwca 2022 r., a w okresie przejściowym, do końca 2022 r. będzie istniała możliwość przekazywania zawiadomienia, o którym mowa w art. 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, organowi egzekucyjnemu będącemu naczelnikiem urzędu skarbowego na dotychczasowych zasadach.
      Odrębnym komunikatem zostanie ogłoszona gotowość testowego środowiska integracyjnego https://etw-tst.mf.gov.pl/ai/index.html dla podmiotów, które planują integrację własnych systemów dziedzinowych z Systemem eTW poprzez API w zakresie eZW
      Ponadto 28 kwietnia 2022 uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową, z której wynika, że nadpłaty przekazem pocztowym nie otrzyma już podatnik, który nie ma miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie
      Te i szereg innych zagadnień zostanie przedstawione na szkoleniu w dniu 23 maja 2022 r., na którym zagłębimy się w problematykę postępowania egzekucyjnego w administracji w 2022 r. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia