Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 11 czerwca 2021r.

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM W DRUGIM PÓŁROCZU 2021 r.
CO Z LIMITEM ZWROTU?

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

PEWNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO
      Szkolenie odpowie na nurtujące Państwa pytania. Pozwali rozstrzygnąć wątpliwe zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Pozwali też odpowiednio wcześnie przygotować się do rozpatrzenia wniosku producenta rolnego oraz wydania i uzasadnienia decyzji administracyjnej w tej sprawie.

Program szkolenia

ISTOTNE PIERWSZE PÓŁROCZE
      Miesiąc luty, jako pierwszy okres realizacji wniosków jest momentem szczególnym. To w tym okresie urzędnik ustalił okoliczności na cały rok 2021. W zakresie sierpnia wystarczy zatem jedynie zweryfikować okoliczności ustalone w lutym.
      Dzieje się tak jednak wyłącznie w stosunku do producentów którzy w lutym ubiegali się o zwrot. Jeżeli okres sierpniowy jest pierwszą próbą uzyskania zwrotu, procedura może się komplikować.

      Bieżący stan prawny nie eliminuje odwiecznych sporów o limit zwrotu akcyzy.
      W okresie sierpnia i września spory – o konieczność zmiany limitu – nabierają praktycznego znaczenia.

      Rozpoczynając więc procedurę „sierpniową” należy podejmować szereg czynności. Warto przed ich podjęciem rozstrzygnąć:

Zagadnienia przedmiotowo-podmiotowe

 • czy dla zwrotu akcyzy istotny jest stosunek współposiadania czy współwłasności gruntu?
 • jak w ramach procedury zwrotu rozwiązywać zagadnienia rodzinno-spadkowe?
 • jak potwierdzić istnienie ustnej dzierżawy gruntów?
 • w jakiej dacie producent rolny powinien posiadać status producenta rolnego?
 • czy zwrot przysługuje na każdy olej napędowy o nazwie „diesel”?
 • czy urzędnik obowiązany jest prowadzić postępowanie w zakresie ustalenia jakiego rodzaju olej zakupił producent rolny?
 • czy faktura powinna zawierać kod CN?
 • czy urzędnik obowiązany jest weryfikować każdą fakturę dołączoną do wniosku (nawet ze wskazanym kodem CN)?
 • czy w toku postępowania urzędnik ma prawo żądać informacji od sprzedawcy o kodach CN sprzedawanych paliw?
 • czy istotny jest cel wykorzystywania paliwa rolniczego?
 • czy urzędnik jest uprawniony do żądania wyjaśnień w zakresie prowadzonej produkcji rolnej?
 • czy współwłaścicielowi może przysługiwać status producenta rolnego?
 • czy hodowca bydła zawsze jest producentem rolnym?

Zagadnienia związane z kalkulacją limitu

 • czy ustawa rozstrzyga na jaką datę ustalać limit zwrotu liczony w oparciu o powierzchnię gruntów?
 • czy ustawa rozstrzyga w jakiej dacie producent rolny powinien posiadać status producenta rolnego?
 • czy ustawa pozwala zmieniać limit zwrotu w trakcie roku?
 • czy sposób zwrotu akcyzy w lutym ogranicza procesowo zwrot w sierpniu?
 • jak w świetle obowiązujących przepisów rozpatrywać wnioski sierpniowe w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany w stanie posiadania gruntów?
 • czy w lutym 2021 r. będzie można ustalić limit dla producenta bydła, który nie posiada użytków rolnych?
 • jak ustalać nowy limit zwrotu akcyzy dla hodowcy bydła który rozpoczął działalność w listopadzie 2020 roku?
 • czy dokument otrzymany z powiatowego biura ARiMR posiada status dokumentu urzędowego?
 • jak ustalić limit dla producenta bydła w sytuacji, w której dane z ARiMR nie powielają się z oświadczeniem złożonym na wniosku?
 • czy można zwrócić akcyzę producentowi bydła, który sprzedał całe swoje gospodarstwo?
 • czy można zwrócić akcyzę producentowi bydła, który w roku 2021 nie posiada już ani jednego zwierzęcia?
 • czy zwrot akcyzy za bydło można otrzymać tylko w gminie siedziby stada?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%