Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 10 czerwca 2021

ZMARŁY PODATNIK W OPŁACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla skarbników, osób zajmujących się w jednostkach samorządu terytorialnego oraz związkach międzygminnych wymiarem, księgowością, dochodzeniem i/lub egzekwowaniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
      Mając na uwadze bardzo duże zainteresowanie tematem podatnika zmarłego, szczególnie w odniesieniu do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, przedstawiam ofertę oczekiwanego przez organy podatkowe szkolenia. Wiele organów podatkowych nie dochodzi swoich należności, bo podatnik nie żyje, albo nakłada obowiązek podatkowy na przypadkowych „władających nieruchomością”. Często każdy z tych przypadków kończy się zaległością podatkową niemożliwą do wyegzekwowania. Takie postępowanie to błąd, którego konsekwencją jest nieuzasadniona utrata dochodów gminy czy związku międzygminnego. Podczas spotkania wyjaśnię i w praktyczny sposób przedstawię, jak wójt, burmistrz, prezydent miasta oraz zarząd związku międzygminnego powinien postąpić, aby móc wyegzekwować zaległości podatnika, właściciela nieruchomości zmarłego.

Program szkolenia
 1. Postępowanie podatkowe w sytuacji, gdy podatnik, właściciel nieruchomości nie żyje.
 2. Kto ma obowiązek poinformować o zgonie podatnika, właściciela nieruchomości?
 3. Kto w gminie ma się zajmować zaległościami zmarłych podatników?
 4. Czy rodzina może płacić za zmarłego?
 5. Jak liczyć opłatę śmieciową, gdy podatnik nie żyje?
 6. Czy za podatnika zmarłego mogą płacić inne osoby?
 7. Do kogo wysłać upomnienie, gdy podatnik zmarł?
 8. Co z tytułami w egzekucji gdy dłużnik nie żyje?
 9. Hipoteka wobec nie żyjącego podatnika.
 10. Czy zawsze niezbędne jest przeprowadzenie postępowania spadkowego? Kto ma obowiązek przeprowadzić postępowanie spadkowe?
 11. Czy gmina może przeprowadzić postępowanie spadkowe?
 12. Jak ustalić spadkobierców?
 13. Czy spadkobierca i następca prawny, to te same osoby?
 14. Koszty postępowania spadkowego ponoszone przez gminę.
 15. Jak ma postąpić gmina, aby nie płacić kosztów postępowania spadkowego?
 16. Jak prawidłowo doprowadzić do sytuacji, w której będzie możliwe naliczenie opłaty.
 17. W jaki sposób przenieść zaległości na spadkobierców?
 18. Czy bez decyzji o odpowiedzialności spadkobierców możemy dochodzić zaległości zmarłego właściciela? Który spadkobierca, za co i kiedy odpowiada?
 19. Czy i któremu spadkobiercy wysyłamy upomnienie?
 20. Czy i na którego spadkobiercę wystawiamy tytuł wykonawczy?
 21. Jak prawidłowo wystawić tytuł wykonawczy na spadkobierców?
 22. Czy spadkobiercy można wpisać hipotekę (zastaw skarbowy) za długi zmarłego?
 23. Komu i w jaki sposób zwracamy nadpłatę pozostawioną przez zmarłego?
 24. Czy w sprawie nadpłaty zmarłego potrzebna jest decyzja?
 25. Z jakimi problemami w praktyce spotka się wierzyciel, który nieprawidłowo wyegzekwował zaległości zmarłego podatnika?
 26. Co w sytuacji gdy dziedziczy gmina?
 27. Czy gmina odpowiada za zaległości pozostawione przez podatnika swojego spadkodawcę?
 28. Co oznacza, że zobowiązanie podatkowe wygasa wskutek nabycia spadku przez jednostkę samorządu terytorialnego stwierdzonego przez prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku – ze skutkiem na dzień otwarcia spadku?
 29. Kto to jest zapisobierca i za co powinien płacić?
 30. Pytania i dyskusja uczestników
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%