Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 27 maja 2021

WSZYSTKO O ZAPŁACIE, EGZEKUCJI I PRZEDAWNIENIU
OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYM
JAK W PRAKTYCE SPRAWDZA SIĘ SYSTEM TELEINFORMATYCZNY e-TW JAKO NOWE NARZĘDZIE?

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

1. Zapłata opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Terminy zapłaty.
 • Zapłata opłaty przez podatników prowadzących działalność gospodarczą.
 • Zapłata przez inne osoby niż zobowiązany.
 • Zarachowanie wpłaty.
 • Konsekwencje w praktyce nieprawidłowego zarachowania wpłaty.
 • Rozliczenie wpłaty dokonanej po terminie płatności.
 • Różne interpretacje art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej i ich skutki w egzekucji.
 • Rola postanowienia o zarachowaniu wpłaty.

II BLOK SZKOLENIOWY

2. Egzekucja administracyjna:

 • Czy wysyłać upomnienia?
 • Kiedy wystawiać tytuły wykonawcze?
 • Zmiany przepisów egzekucyjnych, czyli jak wygląda egzekucja po 20.02.2021 r.?:
  – Co i kiedy zmieniło się i zmieni w egzekucji administracyjnej?
  – Omówimy nowe przepisy wykonawcze.
  – Czy wszystkie koszty upomnień wysłanych w latach 2013 – 2015 uległy przedawnieniu?
  – Co to jest system teleinformatyczny służący do przesyłania tytułów wykonawczych?
  Czy wszyscy mamy dostęp do systemu teleinformatycznego? Jeśli nie, to dlaczego?
  – Jak prawidłowo uzyskać login i hasło dostępu do systemu teleinformatycznego?
  – Kto będzie miał dostęp do systemu teleinformatycznego?
  – Gdzie składać wnioski o dostęp do systemu?
  – Omówimy obowiązujący wzór wniosku o dostęp do systemu teleinformatycznego?
  – Odpowiem na pytania czy po 30 kwietnia 2021 r. możliwe jeszcze będzie składanie tytułów wykonawczych w wersji papierowej?
  – Kiedy wierzyciel będzie mógł sięgnąć po papierowy tytuł wykonawczy?
  Co z tytułami przesłanymi do naczelnika urzędu skarbowego do 29 kwietnia 2021 r.?
  – Jak wystawić tytuły wykonawcze jeśli system nie zadziała?
  – Jak w praktyce sprawdza się system teleinformatyczny eTW jako nowe narzędzie do przesyłania tytułów wykonawczych?
  – Odpowiemy na pytanie jak prawidłowo sporządzić i przekazać tytuł wykonawczy, zgodnie z wymaganiami znowelizowanej ustawy?
  – Jakie dokumenty należy załączyć do tytułu wykonawczego?
  – Co się stanie jeżeli tytuł wykonawczy nie będzie spełniał wymogów znowelizowanej ustawy?

III BLOK SZKOLENIOWY

3. Przedawnienie:

 • Kto ma obowiązek „pilnować” terminu przedawnienia?
 • Kto odpowiada za prawidłowe ustalenie terminu przedawnienia?
 • Jaki wpływ ma przedawnienie na dochodzenie należnego podatku?
 • Czy zawsze opłata przedawnia się z upływem 5 lat?
 • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia?
 • Jak liczyć okres przedawnienia?
 • Co zawiesza a co przerywa bieg przedawnienia?
 • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia?
 • Co zrobić, aby opłata się nie przedawniła?
 • Co zrobić gdy upływa termin przedawnienia, a zaległość jest jeszcze w egzekucji?
 • Czy urząd skarbowy sam ustali termin przedawnienia?
 • Co zrobić z zaległością przedawnioną?
 • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i dyskusja uczestników?

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%