Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nowe akt prawne

Wymiar podatków i opłat lokalnych 2021

12 stycznia 2021

mgr Sebastian Wlazły

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie

WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2021 ROK NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ       Szkolenie adresowane jest do pracowników gminnych organów podatkowych (Skarbników oraz Wydziałów/Referatów Podatków i Opłat Lokalnych oraz Finansów).

Pozostałe wpisy

Nowe akt prawne:

      W ostatnim czasie opublikowano szereg bardzo ważnych nowych aktów prawnych, z którymi warto się zapoznać:

 1. Tarcza 6.0 – ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Celem ustawy jest udzielenie niezbędnego wsparcia przedsiębiorcom działającym w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obecnie zasadami bezpieczeństwa, mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się COVID-19. Ustawa wprowadza do porządku prawnego dalsze, szczególne rozwiązania mające na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i utrzymanie miejsc pracy. Wprowadzone zmiany dotyczą w szczególności: wprowadzenia uprawnienia dla rad gmin do wprowadzenia zwolnienia lub przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19; wprowadzenia możliwości wstrzymania przez organ administracji publicznej biegu terminów załatwiania spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni, o czym organ zawiadamia strony; zawieszenia poboru opłaty targowej w roku 2021 wraz z wprowadzeniem dla jednostek samorządu terytorialnego rekompensaty z tytułu niepobierania powyższej opłaty, wypłacanej ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
  Dnia 16 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 9 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 15 grudnia 2020 r., poz. 2255.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2255
 2. Ustawa o doręczeniach elektronicznych.
  Dnia 1 lipca 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych – Dz. U. z 22 grudnia 2020 r., poz. 2320.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2320
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów.
  Dnia 24 grudnia 2020 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną, pomoc na infrastrukturę lokalną, pomoc na rzecz regionalnych portów lotniczych oraz pomoc na rzecz portów – Dz. U. z 23 grudnia 2020 r., poz. 2343.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2343
 4. Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.
  Dnia 31 grudnia 2020 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw – Dz. U. z 28 grudnia 2020 r., poz. 2361.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2361
 5. Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
  Dnia 12 stycznia 2021 roku wejdzie w życie ustawa z dnia 10 grudnia 2020 roku o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – Dz. U. z 28 grudnia 2020 r., poz. 2377.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2377
 6. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.
  Dnia 1 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej – Dz. U. z 31 grudnia 2020 r., poz. 2433.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2433
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r.
  Dnia 15 stycznia 2021 roku wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2021 r. – Dz. U. z 31 grudnia 2020 r., poz. 2435.
  https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2020/pozycja/2435

Zapraszamy Państwa dnia 12 stycznia 2021 roku na szkolenie zatytułowane „WYMIAR PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2021 ROK NAJNOWSZE ZMIANY W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI ORAZ POMOCY PUBLICZNEJ”, na którym przeanalizowane zostaną również wskazane powyżej najnowsze akty prawne.

Sebastian Wlazły