Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Nowe przepisy w sprawie wysokości kosztów upomnienia.

Egzekucja administracyjna w pytaniach i odpowiedziach

25 października 2021

Aneta Chmielowiec

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 25.10.2021

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE

Pozostałe wpisy

      Dzień dobry
      Uwaga! Od 13 października 2021 r. (najbliższa środa) wchodzą w życie nowe przepisy w sprawie wysokości kosztów upomnienia. Od tego dnia koszty upomnienia wynoszą 16 zł, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 61). Z tym dniem traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 1526). Pamiętajmy, iż do wysokości kosztów upomnienia skierowanego do zobowiązanego przed dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że decydująca w sprawie wysokości kosztów upomnienia jest data sporządzenia wysłania (nadania), a nie doręczenia upomnienia dłużnikowi. A więc do najbliższego wtorku koszty sporządzonego i wysłanego przez nas upomnienia stanowią kwotę 11,60 zł, a po tym dniu, a więc od najbliższej środy, te koszty wzrastają już do kwoty 16 zł.
      Niniejsza problematyka i szereg innych jeszcze zagadnień zostanie omówione na najbliższy szkoleniu ze zmian w postępowaniu egzekucyjnym i elektronicznym tytule wykonawczym, które odbędzie się 25 października 2021 r. Serdecznie zapraszamy.

Redakcja

Link do szkolenia