Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Wyrok NSA z dnia 18 marca 2021 r., III FSK 2920/21, LEX nr 3158277.

      Dzień dobry,
      Polecam do analizy jeden z najnowszych wyroków NSA z dnia 18 marca 2021 r., III FSK 2920/21, LEX nr 3158277, w którym Sąd wskazał, iż w krótkim czasie, bez jakichkolwiek wyjaśnień, nie można raz przyznać, a raz odmówić umorzenia odsetek za zwłokę temu samemu podatnikowi.
      Sąd przypomniał o zasadzie zaufania do organów (art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej.) i zasadę przekonywania (art. 124 Ordynacji podatkowej). Naruszenie tych zasad Sąd powiązał z brakiem wyjaśnienia w zaskarżonej decyzji, dlaczego organ odmówił umorzenia odsetek od zaległości podatkowej, podczas gdy niecałe dwa miesiące wcześniej umorzył skarżącej odsetki od innej zaległości podatkowej, w sytuacji gdy każda z tych decyzji została podjęta w analogicznym stanie faktycznym i prawnym, cyt. „Wobec tak rozbieżnych decyzji organów podatkowych i braku jakichkolwiek wyjaśnień odnośnie do przyczyny wydania zupełnie różnych rozstrzygnięć (raz decyzji stwierdzającej wystąpienie ważnego interesu podatnika, innym razem brak takiego interesu) w krótkim okresie czasu, powoduje iż nie wiadomo jakimi przesłankami kierował się organ. Niewątpliwie podjęcie zupełnie różnych rozstrzygnięć w krótkim czasie, bez wyjaśnienia przyczyny zajęcia przez organ odmiennego stanowiska w decyzji późniejszej, może podważać zaufanie podatnika do organu i z pewnością nie przekonuje podatnika o słuszności rozstrzygnięcia. Co więcej, brak stosownych wyjaśnień w tym zakresie uniemożliwia sądowi kontrolę stanowiska zajętego przez organ, a to ma wpływ na wynik sprawy.”

Pozdrawiam
Aneta Chmielowiec