Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 17 maja 2021

VAT W BUDŻECIE 2021
NAJNOWSZE ZMIANY

Katarzyna Dokukin

– prawnik, administratywista, trener; doktorantka nauk prawnych w zakresie Prawa publicznego; Specjalistka w dziedzinie podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT w budżecie. Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz Administracji w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Rzeszowie. Biegły przy Sądzie Okręgowym w Rzeszowie z zakresu VAT w JST. Doświadczony praktyk, były pracownik Urzędu Skarbowego oraz Kancelarii doradztwa podatkowo-księgowego. Założycielka pierwszego w Polsce otwartego forum dotyczącego podatku VAT w JST. Autorka licznych publikacji ukazanych w akredytowanym wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopism branżowych oraz pozycji książkowych do których m.in. należą: 50 pytań o VAT dla JST - podstawy, Wydawnictwo Platforma Edukacyjna, I cz. wyd. współautorsko Elżbieta Rogala, Warszawa 2017,Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019 (współautor: prof. nadzw. dr hab. Wojciech Maciejko), Faktura na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2019.

CEL I CHARAKTERYSTYKA SZKOLENIA:
     Szkolenie nt. VAT w budżecie 2021 – najnowsze zmiany, poświęcone zostanie reformom w podatku VAT, które dotyczą Gmin i jej jednostek organizacyjnych. Na spotkaniu poruszone zostaną wszystkie istotne zagadnienia które w ostatnim czasie w życie weszły, jak i tym, które niebawem w życie wejdą (zaczną obowiązywać). Na szkoleniu omówione zastaną m.in. regulacje wprowadzone w pakiecie SLIM VAT wraz z przykładami ich praktycznego stosowania. Poruszone zostaną również zagadnienia związane projektowanym projektem SLIM VAT 2, a także zagadnienia dotyczące e-faktur, które obowiązywać zaczną od 1 października 2021 r. Na spotkaniu, przedstawione zostaną także wszystkie nowinki w zakresie stosowania podatku VAT w budżecie, w tym interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądowe.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

SLIM VAT
I. Podwyższenie wartości limitu na tzw. nieewidencjonowane prezenty o małej wartości oraz doprecyzowanie wartości tzw. prezentów ewidencjonowanych
1. Podwyższenie wartości limitu na tzw. nieewidencjonowane prezenty o małej wartości
2. Doprecyzowanie wartości tzw. prezentów ewidencjonowanych
3. Doprecyzowanie zasad ustalania podstawy opodatkowania dla towarów przekazywanych nieodpłatnie

II. Faktury korygujące in minus
4. Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania
pomniejszenie podstawy opodatkowania i podatku należnego
5. Zasady dotyczące ujmowania korekt zmniejszających podstawę opodatkowania
obowiązek pomniejszenia podatku naliczonego
6. Pojęcia uzgodnienia z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunków obniżenia podstawy
7. opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług oraz spełnienia tych uzgodnionych warunków i dokumentacji potwierdzającej ich dokonanie
8. Przykłady stosowania nowych zasad rozliczania faktur korygujących in minus wraz z omówieniem

III. Uregulowanie zasad w zakresie korekt in plus
9. Zasady dotyczące ujmowania korekt zwiększających podstawę opodatkowania

II BLOK SZKOLENIOWY

IV. Spójne kursy walut w VAT i podatkach dochodowych
10. Zasady stosowania metod przeliczania kursów walut stosowanych do określenia podstawy opodatkowania określonych w walucie obcej
11. Wyjątki od stosowania opcjonalnych metod przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej przyjętych jak do przeliczania walut wg przychodu w podatku dochodowym
V. Wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego „na bieżąco”
VI. Odliczanie podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
VII. Stosowanie nowych regulacji w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych (WIS)
12. Co to jest Matryca Stawek VAT?
13. Jakie praktyczne zmiany Matryca Stawek VAT za sobą niesie?
14. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS)
co to jest WIS?, czemu WIS służy?
najważniejsze cechy WIS
VIII. Stosowanie zmienionych rozwiązań w zakresie mechanizmu podzielonej płatności (MPP)
15. Charakterystyka i zasady ogólne stosowania MPP
16. Zmiany przy MPP związane z COVID-19 oraz w związku z pakietem SLIM VAT:
• Bezpośrednie odesłanie do kwoty
• MPP a możliwość potrącenia wierzytelności
• Rozszerzenie dyspozycyjności środków na rachunku VAT
• Zmiana katalogu podmiotów mogących wystąpić o uwolnienie środków z rachunku VAT
• Zmiana sposobu klasyfikowania towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy VAT

III BLOK SZKOLENIOWY

IX. Wykaz podatników VAT (tzw. biała lista) – zmiany w związku COVID-19
SLIM VAT 2
17. Zmiany w fakturowaniu w zakresie:
• Oznaczenia faktur
• Faktur korygujących
• Terminach wystawiania faktur
18. Zmiany w uldze za złe długi
19. Zmiany w odliczeniach od pojazdów samochodowych
20. Zmiany przy biletach
21. Zmiany w nieruchomościach w związku z zwolnieniem z VAT

E-FAKTURA
X. Krajowy System E-faktur
22. Co niosą za sobą zmiany, które zaczną obowiązywać od 1 października 2021?
23. Co to jest faktura ustrukturyzowana i ustandaryzowana?
24. Jaka jest różnica pomiędzy fakturą ustrukturyzowaną, ustandaryzowaną, a fakturą „zwykłą”?
25. Czy e-fakturowanie będzie obowiązkowe?
26. Jakie korzyści e-faktura za sobą niesie?
XI. Nowości w zakresie stosowania podatku VAT w budżecie, w tym interpretacje podatkowe oraz orzeczenia sądowe.

IV BLOK SZKOLENIOWY

Pytania i odpowiedzi.

Materiały szkoleniowe

Zbiór kilkunastu pism umożliwiających funkcjonowanie systemu kontroli.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

  • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
  • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
  • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
  • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
  • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
  • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%