Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 23 marca 2021

PONOWNA EGZEKUCJA
NOWE NARZĘDZIE W EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
JAK W PRAKTYCE WYEGZEKWOWAĆ ZALEGŁOŚCI
PODATNIKA NIEŚCIĄGALNEGO?

Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się egzekwowaniem i windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i należności publicznoprawnych (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiadane zmiany przepisów.

      20 lutego 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
      Wprowadziła ona m.in. dodatkową możliwość egzekwowania zaległości, które we wcześniej prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych okazały się nieściągalne. Podczas szkolenia omówimy m.in. procedurę ponownego wszczęcia egzekucji prowadzącej do wyegzekwowania zaległości nieściągalnych.

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY

 1. Dłużnik nieściągalny – co to oznacza dla gminy? Jakie rozwiązania prawne przysługujące wierzycielowi, prowadzą do wygaszenia zaległości?
 2. Ponowne wszczęcie egzekucji – stare rozwiązanie według nowych procedur.
  • Kiedy wierzyciel powinien wnioskować o ponowne wszczęcie egzekucji?
  • Jakie są przesłanki pozwalające na ponowne wszczęcie egzekucji?
  • Czy ponowna egzekucja podatków opłaca się wójtowi?
  • Jak ustalić majątek dłużnika?
  • Czy ponowna egzekucja to egzekucja z nieruchomości?
  • Czy do ponownej egzekucji potrzebne jest nowe upomnienie?
  • Czy wystawiamy nowy tytuł wykonawczy?
  • Kiedy ponowną egzekucję wszczynamy dotychczasowym tytułem wykonawczym a kiedy dalszym tytułem wykonawczym? Omówimy krok po kroku procedurę ponownego wszczęcia egzekucji.

II BLOK SZKOLENIOWY

 1. Jak wygasić zobowiązanie jeżeli wójt nie chce sięgać po ponowną egzekucję?
  • Przeniesienie odpowiedzialności na osoby trzecie?
  • Umorzenie zaległości z urzędu?
  • Czym różni się umorzenie z urzędu zaległego podatku od umorzenia z urzędu należności publicznoprawnej?
  • Jakie są przesłanki umorzenia z urzędu?
  • Jak umorzenia z urzędu ocenia kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej czy • Najwyższej Izby Kontroli?

III BLOK SZKOLENIOWY

 1. Przedawnienie zaległości jako ostateczny środek wygaszający zobowiązanie.
  • Jak prawidłowo obliczyć termin przedawnienia?
  • Jakie okoliczności wpływają na bieg terminu przedawnienia?
  • Czy przedawnienie podatku jest równoznaczne z przedawnieniem odsetek?
  • Kiedy przedawniają się koszty upomnień?

IV BLOK SZKOLENIOWY

 1. Pytania i dyskusja uczestników?
Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%