Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 23 kwietnia 2021r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
NAJNOWSZE ORZECZNICTWO W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

TEMATYKA SZKOLENIA:
      Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych w zakresie w jakim reguluje podatek od nieruchomości jest regulacją niezwykle zwartą.
      Wydawać mogłoby się przez to, że pozostaje aktem nieskomplikowanym. Praktyka jednak, w szczególności praktyka orzecznicza, zdaje się to wrażenie modyfikować. Mankamenty legislacyjne regulacji (w szczególności liczne odesłania) powodują, że właściwy wymiar podatku od nieruchomości wymaga znajomości nie tylko samych przepisów, lecz różnych ich interpretacji.
      Szkolenie będzie więc aktualizowało wiedzę zarówno w zakresie normatywnej treści przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (w części dotyczącej podatku od nieruchomości) jak również treści bieżącego orzecznictwa.
      Ostatni czas obfituje w kluczowe dla konstrukcji podatku od nieruchomości orzeczenia.
      Dla obecnej praktyki wymiaru podatku od nieruchomości coraz większe znaczenie odgrywają wyroki Trybunału Konstytucyjnego oraz uchwały wydawane przez NSA. Niezależnie od orzeczeń o charakterze węzłowym, wiele zagadnień poruszanych jest również w bieżącym orzecznictwie sądowo-administracyjnym.
      Szkolenie kierowane jest do skarbników, kierowników wydziałów podatków i opłat lokalnych oraz pracowników zajmujących się wymiarem podatku od nieruchomość..

Program szkolenia

I BLOK SZKOLENIOWY
Struktura szkolenia uwzględniać będzie konstrukcję podatku od nieruchomości tak, aby merytorycznym jego zakresem objąć maksymalnie jak największą ilość praktycznych zagadnień.
W podmiotowym aspekcie podatku od nieruchomości szkolenie będzie dotyczyło właściwego identyfikowania podmiotu podatnika. W tym zakresie poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

 • Współwłaścicieli jako podatników podatku od nieruchomości
 • Podmiotów wznoszących budynki na cudzym gruncie
 • Podatników w stosunku do przedmiotów opodatkowania Skarbu Państwa lub
 • Jednostki Samorządu terytorialnego
 • Wpływu ewidencji gruntów i budynków na podmiotowy aspekt opodatkowania
 • Opodatkowania gminy podatkiem od nieruchomości
 • Opodatkowania posiadaczy samoistnych oraz użytkowników wieczystych
 • Opodatkowania posiadaczy służebności przesyłu
 • Opodatkowania trwałych zarządców
 • Sposobu ustalania kręgu spadkobierców

II BLOK SZKOLENIOWY
W przedmiotowym aspekcie podatku od nieruchomości szkolenie będzie dotyczyło orzeczniczej charakterystyki przedmiotów opodatkowania. W tym zakresie poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

 • Opodatkowania gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej (w tym identyfikacji momentu oraz zakresu ich zajęcia)
 • Opodatkowania gruntów pod liniami elektroenergetycznymi, farmami fotowoltaicznymi
 • Opodatkowania gruntów podlegających rekultywacji
 • Opodatkowania obiektów budowlanych posiadających cechy budynku (garaże, hale namiotowe, wiaty)
 • Opodatkowanie tymczasowych obiektów budowlanych (obiektów niezwiązanych trwale z gruntem)
 • Opodatkowania budowli (silosów, elektrowni wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, myjni bezdotykowych, urządzeń reklamowych)

III BLOK SZKOLENIOWY
Aspekt przedmiotowy opodatkowania łączy się ściśle z jego wartościowym ujęciem. Charakterystyki wymaga zatem zarówno wskazana w ustawie konstrukcja podstawy opodatkowania jak również problematyka wysokości opodatkowania (stawki podatkowej). W tym zakresie poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące:

 • Ustalania podstawy opodatkowania budowli (w tym w szczególności elektrowni wiatrowych, budowli całkowicie zamortyzowanych, budowli znajdujących się w posiadaniu spółek osobowych itd.)
 • Ustalenia właściwej stawki podatku w przypadku garaż wielostanowiskowych, domków letniskowych, lokali wynajmowanych krótkoterminowo itd.

IV PYTANIA I ODPOWIEDZI

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach przydatne w zakresie zadań komórek rachunkowości wzory pism (m.in. korespondencja z organami egzekucyjnymi), decyzji, postanowień a także wzory instrukcji dot. m.in. ewidencji księgowej podatków i opłat.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
   9.00 –    9.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
   9.50 – 10.00 PRZERWA
10.00 – 10.50 II BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 III BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 13.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%