Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 3 grudnia 2021r.

OBOWIĄZKI PŁATNIKA PIT W 2022 ROKU
POLSKI ŁAD

Dr Paweł Grzybowski

– doktor nauk prawnych, praktyk, doświadczony trener; specjalizuje się w  prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania optymalnych rozwiązań dla samorządów w zakresie podatków i opłat lokalnych, a także podatku VAT; w codziennej praktyce uczestniczy m. in. w pracach związanych z bieżącą obsługą jednostek samorządu terytorialnego; jest autorem licznych publikacji w prasie samorządowej

      Od 1 stycznia 2022 r. urzędnicy zajmujący się realizacja obowiązków płatnika PIT będą obowiązani działać na nowych zasadach.
      Wśród zmian podatkowych znajdują się takie, które istotnie zmodyfikują sposób wyliczania i poboru zaliczek na podatek, a także składki zdrowotnej. Nowy porządek prawny wymagać będzie dostosowania dotychczasowych reguł postępowania.
      W ramach szkolenia przedstawiony zostanie przyszły stan prawny oraz zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady realizacji obowiązków płatników.
      Wszystkie zagadnienia zostaną na szkoleniu przedstawione z perspektywy celu nowelizacji oraz jej praktycznego wpływu na zmianę dotychczasowych procedur.
      Podczas szkolenia możliwe będzie zadawanie pytań oraz konsultacji zagadnień problemowych związanych z omawianą nowelizacją.

      Wśród zagadnień poruszanych na szkoleniu znajdą się kluczowe dla płatników zmiany jak m.in.:

 • Nowa skala podatkowa
 • Zmiana kwoty wolnej od podatku
 • Rozszerzenie katalogu zwolnień z PIT (ulga na powrót, ulga dla emerytów, ulga dla rodzin wielodzietnych)
 • Nowe ulgi podatkowe (klasa średnia)
 • Wpływ likwidacji dotychczasowych ulg na sposób obliczania podatku (zaliczki na podatek)
 • Nowe zasady wyliczania składki zdrowotnej

      Szkolenie w założeniu pozwolić ma na sformułowanie wielu odpowiedzi na pytania kluczowe z punku widzenia nowej rzeczywistości. Wśród nich znajdą się:

 • Jak zmienia się schemat kalkulacji składki zdrowotnej pracownika oraz zleceniobiorcy?
 • Czy nowe reguły kalkulacji zaliczek dotyczą wyłącznie pracowników?
 • Czy likwidacja odliczenia składki zdrowotnej dotyczyć będzie także zleceniobiorców?
 • Czy likwidacja odliczenia składki zdrowotnej rodzić będzie koszty po stronie pracodawcy?
 • Jakich modyfikacji wymagać będą dotychczasowe systemy kadrowo-płacowe?
 • Czy wszyscy podatnicy będą mieć prawo do stosowania zwiększonej kwoty wolnej od podatku?
 • Czy brak degresywności kwoty wolnej wpłynie na sposób obliczania zaliczki PIT?
 • Jak naliczać pracownikowi kwotę wolną od podatku w ujęciu miesięcznym?
 • W stosunku do jakich przychodów zastosowanie znajdzie ulga dla tzw. klasy średniej?
 • Czy ulga dla tzw. klasy średniej obejmie wszystkie osoby w stosunku do których wykonywane są obowiązki płatnika?
 • Jaki jest sposób uwzględniania ulgi dla tzw. klasy średniej w trakcie roku na etapie poboru zaliczek?
 • Czy zmiana przepisów zmodyfikuje oświadczenia składane pracodawcy?
 • Jakie oświadczenia pracodawca musi pozyskać?
 • Czy urząd będący płatnikiem powinien uwzględniać w poborze zaliczki PIT tzw. ulgę na powrót?
 • Przychodów z jakich źródeł będzie dotyczyć ulga na powrót?
 • Co to jest rezydencja podatkowa i jak ją ustalić?
 • Jak weryfikować warunki ulgi na powrót?
 • Jak zastosować ulgę na powrót dla osoby poniżej 26 roku życia?
 • Jak wypełnić PIT-11 po nowelizacji?
 • Przychodów z jakich źródeł dotyczyć będzie ulga dla emerytów?
 • Jakie dokumenty zebrać musi pracodawca, aby zastosować na etapie zaliczek ulgę dla emerytów?
 • Jak w praktyce uwzględnić w poborze zaliczek ulgę dla rodzin wielodzietnych?
 • Czy pracownicy korzystający ze zwolnień mają obowiązek opłacania składek ZUS?
Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem materiały szkoleniowe w formacie PDF.
Istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.

Szczegóły organizacyjne szkolenia online
 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%9