Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 15 grudnia 2021

OCHRONA SYGNALISTÓW
W JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – ZMIANY
NOWY OBOWIĄZEK USTALENIA REGULAMINU ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH

Piotr Koźmiński

– radca prawny, współpracownik jednej z wiodących poznańskich kancelarii prawnych. Absolwent prawa na Uniwersytecie Gdańskim, administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie samorządowym. Autor licznych publikacji oraz trener prowadzący szkolenia m.in. dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

      Ostatnie tygodnie bieżącego roku to w samorządzie nie tylko zawirowania związane z Polskim Ładem.
      Hasłem, które spędza sen z powiek samorządowcom na finiszu 2021 r. jest również „ochrona sygnalistów”.
      Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii to regulacja wprowadzająca rozwiązania mające na celu poprawę egzekwowania prawa Unii.
      Jak wyjaśnia się w preambule ww. dyrektywy, dokonywane przez sygnalistów zgłoszenia i ujawnianie publiczne dotyczące naruszeń mają umożliwiać skuteczne wykrywanie przypadków naruszenia prawa Unii, prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących tych naruszeń oraz ich ściganie.
      Jednym z wyzwań, przed którymi staną samorządowcy w związku z regulacjami dotyczącymi ochrony sygnalistów jest odpowiednie ukształtowanie wewnętrznych reguł w tym zakresie. W tym kontekście pamiętać należy o obowiązku ustalenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, określającego wewnętrzną procedurę zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.
      Brak ustanowienia takiego regulaminu może powodować odpowiedzialność karną.
      Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, a także przedstawicieli samorządowych osób prawnych, np. spółek komunalnych.

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów wewnętrznych związanych z ochroną sygnalistów

Program szkolenia
 1. Zagadnienia wstępne – obowiązywanie przepisów dotyczących ochrony sygnalistów.
 2. Podstawy prawne ochrony sygnalistów:
  a) Regulacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
  b) Polskie regulacje dotyczące ochrony sygnalistów
 3. Kim jest sygnalista?
 4. Kategorie naruszeń podlegające zgłoszeniu przez sygnalistów
 5. Wyłączenie zastosowania regulacji o sygnalistach.
 6. Warunek zastosowania ochrony sygnalisty.
 7. Czym są działania odwetowe i zakaz ich podejmowania.
 8. Zgłoszenia wewnętrzne.
 9. Zgłoszenia zewnętrzne.
 10. Ujawnienie publiczne.
 11. Odpowiedzialność karna związana z ochroną sygnalistów.
 12. Obowiązek ustanowienia wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

  Pytania i odpowiedzi.
Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają wzory dokumentów wewnętrznych związanych z ochroną sygnalistów

Warunki uczestnictwa i rabaty

398,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 9 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 6 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF

Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%