Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Data: 11 czerwca 2021

Egzekucja podatków od dłużnika mieszkającego za granicą

dr Hanna Kmieciak

– praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; właściciel Kancelarii JST konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz praktyczny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka”, współautor książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego”, „Podatki lokalne 2016” i „Rejestr Należności Publicznoprawnych” oraz publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO oraz wydawnictw INFOR, CH Beck i Wolters Kluwer Polska.

      Niemal we wszystkich gminach mamy dłużników, których miejsce zamieszkania lub siedziby jest poza granicami naszego kraju.
      Podczas szkolenia omówimy w jaki sposób i na podstawie jakich przepisów egzekwować od takich dłużników zaległości podatkowe. W tej sytuacji często od znajomości przepisów prawa przez wierzyciela zależy czy od takiego dłużnika wyegzekwuje zaległość czy nie.
      Zapraszamy na szkolenie poświęcone egzekucji podatków od dłużnika mieszkającego, mającego siedzibą lub majątek poza granicami Polski. Przedstawimy na nim jak prawidłowo i co najważniejsze – skutecznie, przeprowadzić egzekucję z cudzoziemców lub Polaków mieszkających za granicą.

       Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się windykacją podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją). Omówione zostaną regulacje prawne odnoszące się do egzekucji zaległości podatników zamieszkałych lub mających siedzibę, albo majątek, poza granicami Polski.

Program szkolenia
 1. Jak egzekwować zaległości cudzoziemców oraz Polaków mieszkających poza granicami Polski?
 2. Czy u takich dłużników możliwa jest egzekucja w myśl przepisów prawa polskiego? Jeżeli tak, to jak ją przeprowadzić?
 3. Jakie środki egzekucyjne zastosować i w jaki sposób po nie sięgnąć, aby nie być zmuszonym do egzekucji poza granicami Polski?
 4. Jeśli nie można wyegzekwować zaległości w Polsce, to jakie przepisy zastosować?
 5. Które przepisy regulują egzekucję poza granicami Polski?
 6. Jakie warunki musi spełniać wierzytelność i wierzyciel, aby była możliwa egzekucja w państwie obcym?
 7. Jakie wzory tytułów egzekucyjnych i pism obowiązują w egzekucji w państwie obcym?
 8. Czy aby przeprowadzić egzekucję w państwie obcym musimy dokumenty przetłumaczyć na język obcy?
 9. Które państwa nazywamy członkowskimi, a które to są państwa trzecie?
 10. Co to jest Centralne Biuro Łącznikowe i jaka jest jego rola w egzekucji w państwie obcym?
 11. Jak będzie przebiegała procedura egzekucji podatków w państwie obcym?
 12. Czy zaległości będą wyegzekwowane w złotówkach, w euro czy w innej walucie?
 13. Jakie dokumenty uprawniają do przeprowadzenia egzekucji w państwie obcym?
 14. Jak zawiadomić obce państwo o zdarzeniach powodujących zmianę zaległości objętej tytułem wykonawczym (zapłata zaległości przez dłużnika, umorzenie zaległości, przedawnienie zaległości, itp.)?
 15. W jaki sposób wójt, burmistrz (prezydent miasta), zarząd związku międzygminnego kontaktuje się z organem egzekucyjnym w państwie obcym?
 16. Pytania i dyskusja uczestników
Szczegóły organizacyjne szkolenia online

HARMONOGRAM SZKOLENIA
10.00 – 10.50 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA I BLOK SZKOLENIOWY
10.50 – 11.00 PRZERWA
11.00 – 11.50 II BLOK SZKOLENIOWY
11.50 – 12.00 PRZERWA
12.00 – 12.50 III BLOK SZKOLENIOWY
12.50 – 13.00 PRZERWA
13.00 – 14.00 IV BLOK SZKOLENIOWY – PYTANIA W FORMIE CHATU

 • Szkolenie składa się z części wykładowej podzielonej na trzy bloki oraz sesji pytań.
 • Webinarium jest przeznaczone do oglądania na żywo, tylko i wyłącznie w ustalonym terminie.
 • Osoby, które zgłoszą się na szkolenie TYLKO I WYŁĄCZNIE PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ otrzymają w osobnym mailu link, pod którym odbędzie się transmisja.
 • Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe w formacie PDF.
 • W trakcie rozpoczęcia IV BLOKU SZKOLENIOWEGO – PYTANIA I ODPOWIEDZI – istnieje możliwość zadawania pytań przez chat, które są zgodne z tematem szkolenia i nie wymagają konsultacji.
 • W sesji PYTANIA I ODPOWIEDZ Ekspert odpowie na jak największą liczbę pytań.
Warunki uczestnictwa i rabaty

380,- netto/os – cena ZGŁOSZENIA PRZEZ STRONĘ INTERNETOWĄ minus RABATY*
RISS.EDU.PL → OFERTA ONLINE → TEMAT SZKOLENIA → ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

– 8 zł – REZYGNACJA Z FAKTURY W FORMIE PAPIEROWEJ – FAKTURA zostanie przesłana w pliku PDF na wskazany adres mail
– 5 zł – REZYGNACJA Z ZAŚWIADCZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ – ZAŚWIADCZENIE zostanie przesłana w pliku PDF


Cena zgłoszenia zawiera: materiały szkoleniowe elektroniczne, zaświadczenia

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
Ceny dotyczą szkoleń finansowanych ze środków publicznych, dla innych źródeł finansowania należy zastosować stawkę VAT 23%