Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Co z tym deszczem?

Opłata retencyjna – wymiar należności

24 września 2021

dr Paweł Grzybowski

Aktualności

Zapraszamy na szkolenie 24.09.2021

OPŁATA RETENCYJNA CZYLI TZW. PODATEK OD DESZCZU WYMIAR NALEŻNOŚCI

Pozostałe wpisy

      Projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy nadal znajduje się w konsultacjach publicznych. Wciąż zatem nie wiadomo czy i kiedy zaczną obowiązywać zmiany w zakresie opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Przypomnijmy, że w założeniach „nowa” opłata (w znacznie zwiększonym zakresie) miała zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.
      Niezależnie jednak od niepewnej przyszłości, należy pamiętać, że każda gmina obowiązana jest realizować procedurę poboru podatku od deszczu na zasadach dotychczasowych.
      Obecnie obowiązująca ustawa mimo, iż jest z nami od ponad trzech lat dla wielu nadal jest nowością. Jak pokazują raporty Najwyższej Izby Kontroli, część z gmin pobiera opłatę rzetelnie, część argumentuje, że na ich terenie nie ma podmiotów spełniających obowiązek podatkowy, część natomiast wskazuje, że żaden z podmiotów nie złożył wymaganych dokumentów, a więc nie ma obowiązku realizować procedury.
      Doświadczenie wskazuje, że niechęć do poboru opłaty wynika z wielu czynników. Jednym z nich pozostaje fakt „usługowego” trybu realizacji wymiaru (gmina otrzymuje środki wyłącznie na pokrycie kosztów wymiaru, nie będąc jednocześnie beneficjentem dochodu z opłaty). Drugim pozostaje wysoki stopień skomplikowania przepisów.
      Problem w tym, że realizacja nałożonego na gminy zadania nie jest kwestią wyboru. Podatek od deszczu powstaje z mocy prawa, a więc każdy kto spełnia przesłanki określone ustawowo powinien zapłacić daninę. W świetle obowiązujących przepisów odpowiedzialność za odnalezienie zobowiązanego i sam pobór opłaty ponosi gmina. W realiach niepewnej przyszłości (zapowiadanej nowelizacji) oraz znacznego rozszerzenia przesłanek powstania obowiązku w opłacie jedno jest pewne – na wymiar podatku od deszczu trzeba być dobrze przygotowanym.

Redakcja

Link do szkolenia