Webinar

RISS – Regionalny Instytut Szkoleń Samorządowych

ul. Grójecka 26/21, 02-301 Warszawa, tel. 690 949 091, fax. 222 442 457, e-mail: biuro@riss.edu.pl

Aktualizacja dotacji na 2021 r. dla jednostek oświatowych

Aktualizacja dotacji na 2021 r. dla jednostek oświatowych i zasady udzielania dotacji w okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola, szkoły, placówki w związku z epidemią COVID-19

      Zgodnie z ustawą z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, w miesiącu pierwszej aktualizacji wszystkie samorządy udzielające dotacji, jak też samorządy, które we własnych placówkach wychowania przedszkolnego mają uczniów z innych gmin, zobowiązane są do przeprowadzenia aktualizacji wszystkich dotacji, zarówno tych obliczanych na podstawie subwencji, subwencji i wskaźnika zwiększającego jak i na podstawie podstawowej kwoty dotacji.
      Pojawiły się interpretacje przepisów w zakresie wyrównywania dotacji, że obliczone zgodnie z art. 43 ust. 4 ustawy części dotacji obowiązują w miesiącach następujących po miesiącu, w którym przeprowadzana jest aktualizacja – wyłącznie na liczbę uczniów w tych miesiącach, bez uwzględnienia zmieniającej się liczby uczniów w okresie sprzed aktualizacji.
      Mamy nadzieje, że jeszcze przed pierwszą aktualizacją uzyskamy odpowiedź z Ministerstwa Edukacji i Nauki w tym zakresie.
      Przeliczenia dodatkowo komplikują się, gdy zachodzą okoliczności ustawowego ograniczenia wzrostu lub spadku wysokości części dotacji przekazanych i należnych w miesiącach następujących po miesiącu aktualizacji, należy bowiem pamiętać, że obliczając dopuszczalny wzrost lub spadek wysokości dotacji, nie porównujemy stawek np. podstawowej kwoty dotacji przed i po aktualizacji a średnie arytmetyczne części dotacji przekazanych i podlegających przekazaniu w następnych miesiącach. Zależnie od sposobu przyjętych obliczeń – czy po pierwszej aktualizacji dokona się jednorazowego wyrównania, czy wyrównanie rozłożone zostanie na raty, lub nie wyrówna się różnic – roczna kwota dotacji będzie się różniła.
      Ograniczenia wzrostu lub spadku stosowane są także w rozliczeniach między gminami za uczniów uczęszczających do przedszkoli gminnych lub dotowanych przez gminę, a niebędących mieszkańcami danej gminy. Tu pojawiają się wątpliwości w rozliczeniach w sytuacji gdy jeden uczeń uczęszczał na początku roku przy innej stawce PKD a drugi np. od września do grudnia – gdy zaktualizowano PKD.
Ponadto – z dniem 1 stycznia i 1 lutego 2021 roku wchodzą zmiany w zakresie zasad liczenia uczniów i naliczania dotacji dla szkół niepublicznych dla dorosłych, wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 2382).

Redakcja